Fordele ved Open Access

Hvilke fordele kan du opnå med Open Access?

Med Open Access bliver din forskning frit tilgængelig i hele verden for dine kolleger, forskere og andre interesserede.

Vælger du Open Access, får du væsentlige fordele for din forskning:

 • Synlighed
  Mulighed for, at flere ser og downloader din forskning. Nye læsere kunne være forskere uden for de etablerede forskningsmiljøer eller forskere fra tredjeverdens lande. Open Access kan bidrage til bedre kvalitetssikring, når forskningen er synlig for flere, som kan bedømme og citere den. Samtidig vil det blive sværere at plagiere forskning.
 • Transparens
  Din forskningsintegritet styrkes af, at din forskning er frit tilgængelig. Særligt hvis du samtidig giver adgang til dine data og dermed gør din forskning mere transparent. Det gør din forskning mere troværdig og giver mulighed for at genbruge dine data til nye forskningsprojekter.
 • Tilgængelighed
  Gratis adgang for alle og ikke begrænset af, om man har et abonnement eller ej. Alt efter omstændighederne, vil Open Access-publikationer blive søgbare i Google Scholar, Scopus, fagdatabaser med videre. Eksempelvis bliver publikationer uploadet i Pure tilgængelige i Danmarks Forskningsportal.
 • Samfundsmæssige fordele
  Ved at publicere Open Access lever din forskning op til Den nationale Open Access strategi, som AU’s Open Access politik støtter op om, og som skal sikre, at alle har gratis adgang til offentligt støttet forskning i Danmark.
 • Tværdisciplinær forskning
  Ved at gøre forskningen åben, sikrer du, at din forskning har de bedste betingelser for at kunne indgå i en tværdisciplinær forskning.
 • Opfylde fondes krav
  Din forskning lever op til de krav, som fonde i stigende grad stiller krav om Open Access til forskningsresultater og ofte til de tilhørende data. Opfylder du ikke kravene til Open Access, risikerer du ikke at få alle dine tildelte fondsmidler.
 • Potentiale for flere citationer
  Der er ikke et entydigt svar på, om du får flere citationer ved at publicere Open Access. Men med Open Access til din artikel eller dine data, bliver din forskning mere synlig, og dermed er der en reel mulighed for at få flere citationer.
 • Samarbejdspartnere
  Giver du andre forskere, end dem du normalt samarbejder med, mulighed for at få adgang til din forskning, kan det resultere i nye kontakter, som kan blive til nye samarbejdspartnere. Dermed er vejen banet for spin off og nye forskningsmuligheder.

Hvilke forbehold kan der være, når du publicerer Open Access?

Det er vigtig at være opmærksom på, at der kan være nogle forbehold, hvis du ønsker at publicere eller selvarkivere/parallelpublicere Open Access:

 • GDPR og ophavsret
  Der er ikke altid mulighed for at give adgang til alle forskningsresultater. Der kan være data, som skal beskyttes, f.eks. personlige data eller data som af andre årsager ikke må være åbne. Derfor kan alle forskningsresultater ikke blive åbne. Følg princippet om at gøre data så åbne som muligt, så lukkede som nødvendigt.
 • Predatory Journals 
  Pas på forlag, som kun går efter den økonomiske gevinst. Vælg et forlag, som du har tillid til, og som er den rigtige platform for din forskning.
 • Gylden Open Access
  Forskerne har begrænsede midler til at publicere under gylden Open Access, og pengene hertil går direkte til forlagene. Overvej i stedet grøn Open Access, hvor du selvarkiverer/parallelpublicerer dit accepterede manuskript i Pure. Der findes også dedikerede Open Access tidsskrifter, hvor det er gratis at publicere – ofte kaldet Diamond Open Access. Biblioteket kan hjælpe dig med at undersøge, om det er muligt for din artikel.
 • Forskningsmåling
  Overvejer du at publicere i et Open Access tidsskrift, så er du måske bekymret for, om det har en høj Impact Factor. Open Access tidsskrifter er dog ikke ensbetydende med en lav Impact Factor, og kvaliteten bestemmes ikke af adgangsmulighederne. Der er også et stigende fokus på at måle kvaliteten på andre parametre end citationer, som beskrevet i San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). Indikatorer bør ikke stå alene som målestok for forskningskvalitet, og der findes andre metrikker, og der er nye på vej, f.eks. Altmetrics. Læs evt. mere om tidsskriftsindikatorer.
 • Forringet kvalitetssikring?
  Med den rette håndtering betyder Open Access ikke en forringelse af kvaliteten. Forlagene vil stadig have behov for fagfællebedømmelsesproces, som ved en kritisk gennemgang af forskningen sikrer kvaliteten og forskningens integritet. Open Access kan tværtimod bidrage til bedre kvalitetssikring, når forskningen er synlig for flere, som kan bedømme og citere den, og samtidig vil det blive sværere at plagiere forskning.

Læs mere om fordele ved Open Access

På SPARCs hjemmeside kan du læse mere om fordelene ved Open Access og impact stories, som fortæller om hvordan Open Access kan gøre en forskel.

Fordele ved Open Access

Gør din publikation Open Access tilgængelig via Pure

Kontakt Open Access-supporten på AU Library

Har du spørgsmål til Open Access, er du meget velkommen til at kontakte Open Access-supporten hos AU Library: oa@kb.dk