Open Access politik på Aarhus Universitet

Open Access politik på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet støtter ideen i den nationale Open Access strategi og ønsker at skabe fri adgang for alle borgere, forskere og virksomheder til forskningspublikationer frembragt som led i forskningen på AU. Universitetets forskere anbefales at sikre offentligheden uhindret digital adgang til fagfællebedømte forskningsartikler.

Forskningsfriheden og et ufravigeligt krav om kvalitetssikring gælder stadig. AU’s politik om OA, eller de ambitiøse mål i den nationale strategi, er derfor ingen indskrænkning af den enkelte forskers frie valg af publiceringskanal.

Det betyder følgende for universitetets forskere:

At fagfællebedømte forskningsartikler og så vidt muligt andre forskningspublikationer arkiveres i Pure som en fuldtekstversion og/eller et link gerne suppleret med arkivering i et andet fagligt arkiv på nettet, med angivelse af, om der er tale om en Open Access version af publikationen, og eventuel embargoperiode. 

Aarhus Universitet har valgt den såkaldt "grønne vej" inden for Open Access (OA)

Det betyder, at du som forsker ved AU, parallelt med din sædvanlige publicering, arkiverer en version af din forskningspublikation i Pure og/eller et fagspecifikt repositorium. Denne version er ofte det accepterede manuskript. Den arkiverede version bliver dermed frit tilgængelig for alle interesserede. Læs evt. mere om grøn Open Access.

AU Library bistår med det praktiske arbejde vedrørende Open Access tilgængeliggørelse (Open Access-berigelse).

Læs også mere om de forskellige veje til Open Access, og hvordan du publicerer Open Access.

Betydningen af Open Access for dig og for AU

Open Access sikrer umiddelbart en større udbredelse af din forskning. Dine publikationer vil kunne læses af flere og af en bredere kreds, da Open Access ikke kræver abonnement på tidsskrifter eller betaling for e-bøger og lignende.

De nye læsere vil f.eks. være forskere uden for de etablerede forskningsmiljøer, herunder forskere fra tredjeverdenslande, praktiserende læger, advokater, ansatte i private firmaer, gymnasielærere, politikere, journalister og privatpersoner.

Din forskning bliver således mere synlig, og du bidrager samtidig til at gøre forskningen på Aarhus Universitet mere synlig.

Der er desuden mange fonde og forskningsråd, der anbefaler, eller direkte stiller som betingelse for tildeling af forskningsmidler, at forskningsresultaterne gøres Open Access tilgængelige.

Læs mere om fordelene ved Open Access og om hvordan fonde forholder til Open Access.

Hvis du vil vide mere om Open Access

Gør din publikation Open Access tilgængelig via Pure

Kontakt Open Access-supporten på AU Library

Har du spørgsmål til Open Access, er du meget velkommen til at kontakte Open Access-supporten hos AU Library: oa@kb.dk