Open Access og fonde

Hvordan forholder fonde og bevillingsgivere sig til Open Access?

Generelt er der en stigende tendens til, at fonde og bevillingsgivere støtter op om Open Access.

Nogle fonde og bevillingsgivere giver også mulighed for at dække publiceringsudgifterne (article processsing charge) til gylden open access. Andre tilslutter sig ”den grønne vej”, hvor muligheden for selvarkivering/parallelpublicering udnyttes.

Hvordan forholder de danske fonde sig til Open Access?

En række bevillingsgivere stiller krav om Open Access, deriblandt alle danske offentlige fonde og råd.  

Det betyder, at fagfællebedømte artikler, som skrives i forbindelse med et støttet projekt så vidt muligt skal selvarkiveres/parallelpubliceres i institutionelle eller emnespecifikke digitale arkiver (repositorier) med Open Access, hvis forlaget tillader det.

Hvordan forholder de internationale fonde sig til Open Access?

Horizon

I Horizon Europe, EU’s forsknings- og innovationsprogram for perioden 2021-2027, stilles der krav om fri adgang til videnskabelige artikler. Læs mere i Horizon Europe Programme Guide.

Plan S 

Plan S er et initiativ fra en gruppe europæiske forskningsfonde med det formål at fremme fri adgang til forskningsartikler. En bevilling fra en Plan S bevillingsgiver kræver, at alle videnskabelige publikationer, bliver publiceret med fri adgang uden embargo.

Du kan undersøge, hvilke Open Access krav, der er, fra andre internationale fonde i oversigten SherpaJuliet.

Journal Checker Tool

Journal Checker Tool kan bruges til at finde tidsskrifter, der kan leve op til de Open Access krav, som Plan S stiller. Husk at læse ”What options do I have?” sektionen for at se, om tidsskriftet kan leve op til kravene og hvordan.

Hvordan håndterer du embargoperioder?

Hvis fonde og bevillingsgivere har stillet krav om Open Access publicering, og hvis der publiceres inden for rammerne af grøn open access, gælder det som udgangspunkt, at bevillingsgiver tillader en vis embargoperiode. En embargoperiode fra publikationen udgives og til publikationen er frit tilgængelig for offentligheden.

I det tilfælde, hvor der er uoverensstemmelse mellem bevillingsgivers krav om open access publicering og de rettigheder, som forlaget giver forfatteren, er det forfatterens ansvar at opnå de nødvendige rettigheder. F.eks. kan der være uenighed omkring længden af embargoperioden, hvilket kan håndteres ved at indgå en tillægsaftale eller ved kun at overdrage forlaget de nødvendige rettigheder for at kunne publicere.

For at sikre dine rettigheder til dit eget værk har UVBA (Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde) udarbejdet modelaftaler. På Danmarks Grundforskningsfonds hjemmeside findes en lignende kontrakt, som du kan bruge overfor de enkelte forlag til at sikre Open Access publicering.

Har du uploadet dit manuskript i Pure, kan du angive en eventuel embargoperiode, som sikrer, at indholdet først er frit tilgængeligt for offentligheden efter embargoperiodens udløb.    

Gør din publikation Open Access tilgængelig via Pure

Kontakt Open Access-supporten på AU Library

Har du spørgsmål til Open Access, er du meget velkommen til at kontakte Open Access-supporten hos AU Library: oa@kb.dk