Open Access og ophavsret

Open Access på Aarhus Universitet og ophavsret

Aarhus Universitet råder dig som forsker til, så vidt muligt, at beholde rettighederne til dine egne publikationer, og ikke uden videre afgive alle rettigheder til et tidsskrift eller forlag.

Samtidig bør du være opmærksom på mulighederne for OA-publicering, når du indgår forlagskontrakter. Mange forlag har en Open Access-politik, der tillader en eller anden form for Open Access til forskningspublikationer. Læs mere om Open Access, når du publicerer.

Aarhus Universitet overtager ingen rettigheder, når dine publikationer bliver tilgængelige i Pure. Du bør dog altid undersøge, om du har lov til at lægge din publikation i Pure og give fri adgang til den, og du har selv ansvaret for, at ophavsretten ikke krænkes, når du lægger dine publikationer Pure.

AU Library kan være behjælpelig med at undersøge, hvorvidt en version af din publikation lovligt kan gøres Open Access tilgængelig i Pure, og derefter give Open Access adgang i Pure i overensstemmelse med rettigheder fra udgiveren.

Hvis universitetet modtager henvendelser om krænkelser af rettigheder i forbindelse med tilgængeliggørelse i Pure, vil det berørte materiale med det samme blive fjernet.

Husk at du som forfatter har ophavsretten til dit arbejde, indtil andet er aftalt. Se desuden Kulturministeriets information om ophavsret.

Hvad med ophavsretten, når du selvarkiverer Open Access via Pure eller andre repositorier?

Langt de fleste forlag og tidsskrifter tillader forfattere at selvarkivere/parallelpublicere deres artikler i Open Access-repositorier.

Hvis du har overdraget din ophavsret i forbindelse med udgivelsen, skal du have tilladelse fra forlaget, inden publikationen lægges i arkivet, enten direkte fra forlaget eller via tidsskriftets Open Access-politik på deres hjemmeside.

Der findes en række steder og ressourcer, der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du må selvarkivere/parallelpublicere:

Hvis det forlag/tidsskrift, du gerne vil udgive ved, ikke har en Open Access-politik og ikke tilbyder nogen muligheder for at udgive din artikel Open Access, kan du forsøge at få forlaget til at underskrive en tillægskontrakt. En tillægskontrakt vil give dig mulighed for at gøre din artikel Open Access tilgængelig.

Alle forfattere til videnskabelige publikationer (herunder eventuelle medforfattere), der lægger tekster i Open Access-repositorier, skal stadig give deres samtykke til, at deres publikationer gøres frit tilgængelige. Ophavsretten ændres ikke i forhold til de ideelle rettigheder, det vil sige retten til at blive navngivet og krediteret som forfatter(e) i forbindelse med enhver brug af værket. Publikationerne vil blive frit tilgængelige til at blive læst, citeret og downloadet.

Læs mere om Open Access og rettigheder

Hvordan forholder du dig til ophavsret ved publicering af Open Access via forlag?

Ved Open Access udgivelse (gylden Open Access) vil reglerne for hvordan du deler din artikel ofte være mere frie, men du skal stadig være opmærksom på, hvad der står i kontrakten, du underskriver.

Hvad er CC-licenser og hvordan bruger du dem?

Som ophavsperson kan du have interesse i, at andre bruger dit materiale på en måde, som ophavsretten ellers forbyder. Det kan være i form af en bearbejdning eller videreudvikling.

Du kan bruge Creative Commons-licenser (CC-licenser) til at tilpasse din ophavsret og give brugerne af dit materiale en række rettigheder uden at skulle indgå individuelle aftaler. Det gøres dermed tydeligt, hvordan andre må bruge dit materiale.

Hvis du udgiver Open Access hos et forlag, er det muligt, at de tilbyder eller kræver din artikel udgives under en CC-licens. Du skal her være opmærksom på, hvilken CC licens det er, der tilbydes, i forhold til hvor åben du selv og dine evt. medforfattere vil have jeres artikel.

Fonde kan stille krav om, at artikler, der udspringer af fondsmidler, skal leve op til nogle regler for Open Access. Hvis du udgiver en artikel med en CC-licens fra forlaget, skal du være opmærksom på, om den licens, der tilbydes, lever op til de krav til Open Access, der stilles fra fondens side.

Licenserne består af fire typer rettigheder, der kombineres til seks forskellige licenser. Når et værk først er blevet tildelt en licens, kan denne ikke trækkes tilbage. De seks licenser beskrives normalt således:

Læs mere om CC-licenser

Hvad gør du, hvis din ph.d.-afhandling indeholder artikler?

Hvis du gerne vil gøre din ph.d.-afhandling gratis tilgængelig via AUs centrale forskningsregistrering Pure eller via ebogsplatformen ebooks.au.dk, er det vigtigt, at du først undersøger, om du har lov til at parallelpublicere de udgivne artikler, som indgår i ph.d.-afhandlingen. Det vil oftest fremgå af din forlagskontrakt.

Hos en stor del af de internationale tidsskrifter er det desuden muligt hurtigt at søge om tilladelse til at genudgive egne artikler. De fleste anvender en tjeneste, der hedder "RightsLink", som varetages af Copyright Clearance Center. Der vil ofte ligge et link til ”RightsLink” dér, hvor din artikel er tilgængelig på forlagets platform.

Hvis forlaget ikke tillader parallelpublicering af den udgivne artikel, kan du i stedet undersøge, om du har lov til at uploade dit accepterede eller indsendte manuskript sammen med afhandlingen. Hvis ikke det fremgår af din kontrakt, vil du oftest kunne se det på tidsskriftets hjemmeside eller på Sherpa Romeo.

Hvis forlaget ikke tillader parallelpublicering i nogen form, kan du erstatte de inkluderede artikler med referencer i stedet. 

Læs evt. mere om ophavsret ved publicering.

Gør din publikation Open Access tilgængelig via Pure

Kontakt Open Access-supporten på AU Library

Har du spørgsmål til Open Access, er du meget velkommen til at kontakte Open Access-supporten hos AU Library: oa@kb.dk