Open Access strategi i Danmark

Den nationale Open Access strategi

Danmark har en national Open Access strategi, som blev opdateret af Forskningsministeriet i 2018. Målet er, at der i 2025 er 100% adgang til alle danske videnskabelige artikler fra danske forskningsinstitutioner.

Dette skal fortrinsvis ske via den ”grønne vej”, men i respekt for forskerens publiceringsfrihed. Det er også afgørende, at der fortsat er kvalitetssikring af forskningsresultaterne.

Læs mere om Danmarks nationale Open Access strategi.

Danmarks Open Access-Indikator

Open Access-Indikatoren måler årligt andelen af realiseret Open Access for Danmark og de danske universiteter. Indikatoren viser, hvordan Danmark og de enkelte universiteter klarer sig, i forhold til målsætningerne i den nationale strategi for Open Access.

Læs mere om den danske Open Access-Indikator, og se de nationale og universiteternes resultater

Deklarationerne bag Open Access

Open Access blev beskrevet i perioden 2001 til 2003. De grundlæggende definitioner kan findes i Berlin- Deklarationen, Budapest Open Access Initiativet og ”Bethesda Statement on Open Access Publishing”

Berlin-deklarationen

Kaldes også for “Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003)”. Her blev de centrale definitioner af Open Access formuleret. Indgår i Budapest-Bethesda-Berlin eller BBB definitionen af Open Access.

Budapest Open Access Initiative

Et initiativ, der udsprang af et møde i Budapest, organiseret af the Open Society Institute (OSI) 1.-2. December, 2001. Mødet havde til formål at fremskynde den frie tilgængelighed på internettet af forskningsartikler inden for alle videnskabelige områder. Indgår i Budapest-Bethesda-Berlin eller BBB definitionen af Open Access.

Bethesda Statement on Open Access Publishing

Et sæt af principper, der har til formål at fremme diskussionen inden for specielt den biomedicinske forskningsverden om, hvorledes Open Access til den primære videnskabelige litteratur kan fremmes bedst muligt. Indgår i Budapest-Bethesda-Berlin eller BBB definitionen af Open Access.

Gør din publikation Open Access tilgængelig via Pure

Kontakt Open Access-supporten på AU Library

Har du spørgsmål til Open Access, er du meget velkommen til at kontakte Open Access-supporten hos AU Library: oa@kb.dk