Open Access og ophavsret

Hvordan beholder du dine rettigheder til at publicere Open Access?

Ved publicering har det længe været normen, at du overdrager ophavsretten til din artikel, når forlaget skal udgive den. Forlaget vil i det tilfælde bestemme, hvordan du må dele din artikel efterfølgende.

Hvad med ophavsretten, når du selvarkiverer Open Access via Pure eller andre repositorier?

Langt de fleste forlag og tidsskrifter tillader forfattere at selvarkivere/parallelpublicere deres artikler i Open Access-repositorier.

Hvis du har overdraget din ophavsret i forbindelse med udgivelsen, skal du have tilladelse fra forlaget, inden publikationen lægges i arkivet, enten direkte fra forlaget eller via tidsskriftets Open Access-politik på deres hjemmeside.

Der findes en række steder og ressourcer, der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du må selvarkivere/parallelpublicere:

Hvis det forlag/tidsskrift, du gerne vil udgive ved, ikke har en Open Access-politik og ikke tilbyder nogen muligheder for at udgive din artikel Open Access, kan du forsøge at få forlaget til at underskrive en tillægskontrakt. En tillægskontrakt vil give dig mulighed for at gøre din artikel Open Access tilgængelig.

Alle forfattere til videnskabelige publikationer (herunder eventuelle medforfattere), der lægger tekster i Open Access-repositorier, skal stadig give deres samtykke til, at deres publikationer gøres frit tilgængelige, og ophavsretten ændres ikke. Publikationerne vil blive frit tilgængelige til at blive læst, citeret og downloadet.

Læs mere om Open Access og rettigheder

Hvordan forholder du dig til ophavsret ved publicering af Open Access via forlag?

Ved Open Access udgivelse (gylden Open Access) vil reglerne for hvordan du deler din artikel ofte være mere frie, men du skal stadig være opmærksom på, hvad der står i kontrakten, du underskriver.

Hvad er CC-licenser og hvordan bruger du dem?

Som ophavsperson kan du have interesse i, at andre bruger dit materiale på en måde, som ophavsretten ellers forbyder. Det kan være i form af en bearbejdning eller videreudvikling.

Du kan bruge Creative Commons-licenser (CC-licenser) til at tilpasse din ophavsret og give brugerne af dit materiale en række rettigheder uden at skulle indgå individuelle aftaler. Det gøres dermed tydeligt, hvordan andre må bruge dit materiale.

Hvis du udgiver Open Access hos et forlag, er det muligt, at de tilbyder eller kræver din artikel udgives under en CC-licens. Du skal her være opmærksom på, hvilken CC licens det er, der tilbydes, i forhold til hvor åben du selv og dine evt. medforfattere vil have jeres artikel.

Fonde kan stille krav om, at artikler, der udspringer af fondsmidler, skal leve op til nogle regler for Open Access. Hvis du udgiver en artikel med en CC-licens fra forlaget, skal du være opmærksom på, om den licens, der tilbydes, lever op til de krav til Open Access, der stilles fra fondens side.

Licenserne består af fire typer rettigheder, der kombineres til seks forskellige licenser. Når et værk først er blevet tildelt en licens, kan denne ikke trækkes tilbage. De seks licenser beskrives normalt således:     

CC License Freedom Scale Chart

Læs mere om CC-licenser

Hvad gør du, hvis din ph.d.-afhandling indeholder artikler?

Hvis du selv har ophavsretten til artiklerne, er der ingen problemer. Så lægger du blot din ph.d.-afhandling indeholdende alle artikler i Pure.

Hvis det derimod drejer sig om artikler, hvor du helt eller delvist har overdraget rettighederne til et forlag/tidsskrift, må du undersøge, hvad du har ret til. Det kan være, du har lov til at lægge dit accepterede eller indsendte manuskript i Pure o,g disse versioner kan du så medtage i ph.d.-afhandlingen, som uploades i Pure. Se f.eks. i din kontrakt eller på tidsskriftets hjemmeside. Du kan også tjekke de fleste internationale tidsskrifter på Sherpa Romeo

Endelig kan du vælge at erstatte de inkluderede artikler med referencer dertil.

Hos en stor del af de internationale tidsskrifter er det muligt hurtigt at søge om tilladelse til at genudgive egne artikler. De fleste anvender en tjeneste, der hedder "RightsLink", som varetages af Copyright Clearance Center.

Læs evt. mere om ophavsret ved publicering.

Gør din publikation Open Access tilgængelig via Pure

Kontakt Open Access-supporten hos AU Library

Har du spørgsmål til Open Access, er du meget velkommen til at kontakte Open Access-supporten hos AU Library: oa@kb.dk