Inspiration til karriereudvikling

Her finder du inspiration til arbejdet med ligestilling, diversitet og inklusion i forhold til karriereudvikling.


Case: Diversitet og transparens på Nat

Natural Sciences sætter fokus på karriereudvikling og rekruttering med reviderede ABC-kriterier, nye stillingsbeskrivelser og retningslinjer til forfremmelsesprogram for talentfulde lektorer. Formålet er at skabe større transparens og bedre overblik over krav og muligheder for den enkelte.
Læs artiklen om de nye tiltag på Nat her.


Case: Karriereudviklingsprogram på fakultetsniveau

Health har afholdt et karriereudviklingsprogram for faste videnskabelige medarbejdere. Målet var, at deltagerne opnåede ledelseskompetencer på et højt fagligt niveau, som er målrettet den akademiske verden, så de har et bedre udgangspunkt for at varetage ledelsesopgaver i fremtiden. I udvælgelsen af deltagere til forløbet var lige kønsrepræsentation en vigtig faktor. Hør Dekan Anne-Mette Hvas fortælle om det i videoen.

Udvalgte punkter fra casen

  • Udfordring: Bekymring for om der er en robust og diversificeret rekrutteringsbase til fremtidige lederstillinger på Health.
  • Ønsket resultat: Formålet med karriereudviklingsprogrammet er, at deltagerne opnår ledelseskompetencer på et højt fagligt niveau, som er målrettet den akademiske verden, så de har et bedre udgangspunkt for at varetage ledelsesopgaver i fremtiden. 
    I udvælgelsen af deltagere til forløbet var lige kønsrepræsentation en vigtig faktor.
  • Sådan har vi grebet indsatsen an: Målgruppen for fakultetets karriereudviklingsprogram var fastansatte, videnskabelige medarbejdere på Health. Alle havde mulighed for at søge, hvorefter institutlederne indstillede instituttets prioriterede kandidater. Dekanen foretog den endelige udvælgelse. 
    Karriereudviklingsprogrammet er udviklet i samarbejde med AU-HR Udvikling og Arbejdsmiljø. Det bestod af fire sessioner/workshops af en eller halvanden dags varighed, med fokus på forskellige emner af relevans for karriereudvikling; herunder personligt lederskab, mangfoldighed og inklusion mv. Programmet bestod af oplæg, diskussioner samt individuelle og fælles hjemmeopgaver. Deltagernes nærmeste vejledere fungerede som sparringspartnere under programmet.
  • Respons fra medarbejdere: Kursusevalueringen viste en meget høj grad af tilfredshed blandt deltagerne. Et flertal af deltagerne udtrykte en øget appetit på at forfølge en karriere inden for ledelse.
  • Opmærksomhedspunkter: Vær opmærksom på, hvordan man fortsætter processen med karriereudvikling efter afslutningen af programmet: Hvad er de næste skridt, og hvordan kan deltagernes motivation for at forfølge ledelsesopgaven opretholdes.
  • Hvis du vil vide mere: Kontakt Anne-Mette Hvas, dekan på Health eller Michael Martini i AU-HR.

Lyt til #DiversityAU podcast: Gender equality, diversity and inclusion in career development med Claartje Vinkenburg, Holland

"One of the things I always recommend universities is to up their game in terms of dual career policies,” siger ligestillingsekspert Claartje Vinkenburg i dette afsnit af #DiversityAU podcasten. Hun præsenterer den seneste forskning på området og kommer med forslag til, hvordan ligestilling kan indtænkes i arbejdet med karriereudvikling.

Se keynote ved Jeremy Sanders, Cambridge Universitet, fra ligestillingskonferencen på AU, 2021

Initiatives for improving careers, particularly for women

Professor emeritus Jeremy Sanders, præsenterer initiativer på Cambridge Universitet, som er designet til at forbedre ledelse og kultur på arbejdspladsen for alle, men som især gavner kvinder. De omfatter Returning Carers Scheme, som hjælper med at vende tilbage til forskning efter en karrierepause, og forbedrede procedurer for akademiske forfremmelser.

Om projektet "Gender and Networks in Early-career Academic Advancements"

Projektet, som blev gennemført i 2018, undersøger hvilken rolle køn spiller i de netværk, som unge forskere indgår i, og hvordan det påvirker deres karrierer. Projektet blev gennemført af en gruppe forskere fra Dansk Center for Forskningsanalyse.