Valg - Til ph.d.-studerende

Din valgret er bestemt af det ph.d.-program og den afdeling, du er indskrevet på, og af hvilken af de tre grupper du tilhører.