SÅDAN STILLER DU OP

Hvis du vil stille op som kandidat til AU valg, skal du oprette en kandidatliste i valgsystemet E-vote. Herunder finder du en guide til, hvordan du gør i E-vote.

Inden du går i gang:

Du opretter en kandidatliste ved at bruge dit navn og e-mailadresse. Hvis du skal stille op sammen med flere på samme liste, skal du sørge for at have disse oplysninger på alle, der skal oprettes, før du går i gang.

Brug af personoplysninger:

Oplysninger om dit fulde navn og det delvalg, du stiller op til, samt resultatet af valget bliver offentliggjort her på AU's valg-website. Informationerne vil blive slettet, når klagefristen for valget er udløbet ultimo november.

1. Log på E-vote

Log på opstillingssystemet via valghjemmesiden.

Du skal bruge dit AU-ID og tilhørende adgangskode.

2. Opret kandidatliste

Den, der opretter en kandidatliste, er ”listekoordinator” og er automatisk kandidat på listen med status ”accepteret”. Ved rangordnet lister tildeles listekoordinatoren automatisk 1. prioritet, men det kan man efterfølgende ændre.

Listekoordinatoren kan evt. vælge at slette sig selv som kandidat – inden invitation udsendes.

Vælg ”opret kandidatliste” ud for det organ, du ønsker at oprette en kandidatliste til og udfyld de felter, der er markeret med ’*’ (obligatoriske felter). Tryk derefter ’Fortsæt’.

Bemærk: Listens navn må ikke indikere, hvilket delvalg kandidatlisten vedrører. F.eks. må man ikke kalde sin liste for ”studienævn for xxx” eller ”institut for xxx”. Ej heller en kendt forkortelse herfor.

 

  • Rangordnet: kandidaterne opstiller i en rækkefølge, som de selv bestemmer. F.eks. hvis der er to personer, der vil vælges ind, og den ene vil vælges, mens den anden vil være suppleant, så vælger man rangordnet.
  • Sideordnet: kandidaterne opstiller på lige fod med hinanden. Vælges hvis man vil have at det personlige stemmetal skal være afgørende for valget.

3. Tilføj kandidater til listen

Vælg ”Opret kandidat” og udfyld alle felter markeret med ’*’.

Bemærk: Fremfind kandidaterne på drop down menuen og tilknyt dem derefter. Hvis listen er rangordnet, skal der anføres en unik værdi ved hver kandidat under ”rang” (1, 2, 3 osv.). Dette gentages for hver ny tilføjet kandidat. Tjek at du har indtastet oplysningerne korrekt, inden du trykker ’Ok’.  Tryk ’Ok’ når du har indtastet de ønskede oplysninger.

Kun ved opstilling til bestyrelsen: Vælg fanebladet ”stillere” og udfyld alle felter med *. Gentag dette indtil der er mindst 5 stillere. Kandidater er automatisk stillere for den liste, hvorpå de pågældende selv er opstillet. Hvis der er flere end 5 kandidater, betragter Valgsekretariatet kandidaterne som stillere. Er der færre end 5 kandidater SKAL listekoordinator aktivt tilknytte stillere, sådan at der i alt inkl. kandidaterne er 5 stillere til listen. Man kan ikke være stiller på flere lister.

Kandidaterne og stillernes informationer kan efterfølgende tilrettes ved at vælge ”Ret kandidat” eller ”Ret stiller”.

4. Udsend invitationer

Vælg ”Udsend invitationer” og vælg ’OK’ på bekræftelsespopup’en, hvorefter invitationerne sendes til de oprettede kandidater/stillere.

Du kan ad flere omgange tilføje kandidater og udsende invitationer til disse. Først når du har afsendt listen til valgsekretariatet, kan der ikke længere tilføjes kandidater til listen. Se nedenfor, hvordan du afsender listen.

Vigtigt: Vær opmærksom på, at udsendte listeinvitationer eller stillerinvitationer desværre kan ende i de inviteredes spam-indbakke/uønsket post. Kontakt derfor de inviterede kandidater for at sikre, at de har modtaget invitationen, og gør dem opmærksom på, at de skal acceptere den.

5. Besvar en invitation

Inviterede kandidater og stillere modtager en e-mail med link til valgsystemet. Linket fører direkte ind til den oprettede kandidatliste med oplistning af alle på listen.

Vælg enten ”Accepter” eller ”Afvis”.

Hvis du er inviteret som kandidat eller stiller og ikke er valgberettiget, vil du møde en fejlmeddelelse. 

6. Afsend kandidatlisten

Vælg ”Afsend liste” og vælg ’OK’ på bekræftelsespopup’en. Herefter er listen afsendt til Valgsekretariatet, og det er ikke længere muligt at rette i listen.

Husk: Afsend ikke listen, før den er færdigredigeret.

Det vil kun være de kandidater, som har accepteret deres invitation, der kommer med på listen. Inviterede kandidater, som har afvist invitationen eller slet ikke har svaret, tages ikke med. Hvis en højt placeret kandidat ikke accepterer sin invitation, rykker de resterende kandidater en plads op men bevarer deres rang.

Se status på eksisterende lister og invitationer

Hvis du er listekoordinator, kandidat eller stiller på en liste, kan du logge ind i valgsystemet og se, hvad status er på den pågældende liste. Det er hensigtsmæssigt, hvis du f.eks. vil se, om de inviterede kandidater til listen har accepteret invitationen.

  1. Log ind på kandidatanmeldelsessystemet via valghjemmesiden.
  2. Vælg enten ”Du er listekoordinator på en liste”, ”Du er kandidat på en liste” eller ”Du er stiller på en liste”, hvorefter du kan orientere dig om status.
  3. Både Afstemningsmodulet, Kandidatmodulet og Forbundsmodulet har et link, som giver selvbetjeningsbrugeren mulighed for at se egne data i E-valg. Funktionen danner en html-fil, som brugeren kan åbne eller gemme. Funktionen, der er benævnt ”Egne data”, aktiveres via et link, der er placeret øverst til højre i skærmbilledet ved siden af ”Log ud” og ”In English” linkene. Har brugeren aktiveret ”In English”, hedder linket ”Own data” og indholdet vises på engelsk (th. i den blå bjælke øverst)

Studenterpolitiske foreninger

FAQ

Hvilke regler gælder for valg af navn til kandidatlister?

Listens navn må ikke indikere, hvilket delvalg kandidatlisten vedrører.

F.eks. må man ikke kalde sin liste for ”studienævn for xxx” eller ”institut for xxx”. Ej heller en kendt forkortelse herfor.

Får jeg en kvittering?

Både Afstemningsmodulet, Kandidatmodulet og Forbundsmodulet har et link, som giver dig mulighed for at se egne data i E-valg. Funktionen danner en html-fil, som du kan åbne eller gemme.