Vil du have indflydelse? Find information om valg på Aarhus Universitet.

Se hvornår der er valg, og hvordan du stemmer på din kandidat - eller selv stiller op!


AU valg 2023 vil blive afholdt 13.-16. november.

Opstilling foregår i oktober 2023

Sådan stiller du op som kandidat

Se foreløbig tidsplan

I 2023 stemmer

  • studerende til akademiske råd, studienævn og ph.d.-udvalg

  • ph.d.-studerende til ph.d.-udvalg

  • VIP til bestyrelsen, akademiske råd, studienævn og ph.d.-udvalg

  • TAP til bestyrelsen og akademiske råd (observatør)