Vil du have indflydelse? Find information om valg på Aarhus Universitet. Se hvornår der er valg, og hvordan du stemmer på din kandidat - eller selv stiller op!

I 2021 stemte studerende og ph.d.-studerende til bestyrelsen, akademiske råd, studienævn og ph.d.-udvalg.


AU VALG 2021 ER SLUT

­

Tak for i år. AU valg 2022 vil blive afholdt i november 2022.