FORMULARER, LISTER OG VALGCIRKULÆRE


Fakta om liste- og valgforbund

  • Et listeforbund er et valgteknisk forbund mellem flere forskellige lister (”politiske partier”).
  • Et valgforbund er et valgteknisk forbund mellem enten listeforbund og lister eller mellem listeforbund.
  • Det får betydning ved opgørelsen af stemmerne, om der er indgået et valg- eller listeforbund.