Har du spørgsmål?

Kontakt valgsekretariatet på valg@au.dk


Charlotte Holmer Kirk

HR-Supporter AU HR - Udvikling & Arbejdsmiljø

Valgsekretariatets opgaver


Valgsekretariatet betjener Valgudvalget.

Derudover står de for den administrative afvikling af valg, ordinære såvel som suppleringsvalg, dels til universitetets bestyrelse, dels til akademisk råd, ph.d.-udvalg og studienævn.