Vejledning og Studieinformation

Vejledning og Studieinformation tilvejebringer generel studieinformation på universitetet og koordinerer den samlede studenterrettede informationsindsats. Opgaverne består bl.a. i:

  • Yder personlig og digital vejledning til kommende og igangværende studerende om studievalg, optagelse og omvalg
  • udvikler studieinformation og drifter digitale platforme, herunder bachelor.au.dk, kandidat.au.dk og studerende.au.dk
  • udvikler og afholder vejledningskurser og -arrangementer på tværs af universitetet
  • er ansvarlige for udviklingen og koordineringen af studenterrekruttering

Se mere på: http://bachelor.au.dk/vejledning/

Medarbejdere i Vejledning og Studieinformation

Navn Jobtitel E-mail Telefon Mobil Bygning
Ægidius, Mona Specialkonsulent mae@au.dk +4523427736 1445, 113
Clausen, Mathilde Bebe Studenterstudievejleder mbebe@au.dk +4587159418 1448
Fey, Julie It-medarbejder fey@au.dk 1448
Fink, Jonas Kretzschmar Specialkonsulent jkf@au.dk +4524676894 +4524676894 1445, 119
Hansen, Karoline Graasbøll Studentermedhjælper graasboll@au.dk 1448
Hasberg, Helle Nørrevang Korrespondent hnh@au.dk +4587152823 +4521136023 1445, 121
Heide, Gitte Afdelingsleder gih@au.dk +4587152632 +4527782894 1445, 117
Højegaard-Vibild, Anne Vejleder ahv@au.dk +4587159416 +4593508694 1445, 130
Jepsen, Nikolaj Hølmkjær Eskelund Studenterstudievejleder nies@au.dk 1448
Jørgensen, Stinne Faldborg Projektleder, Det rullende Universitet sfj@au.dk +4587159459 +4593508285 1445, 115
Kocemba, Ida Rygaard Studentermedhjælper irk@au.dk
Kynde, Katrine Studentermedhjælper katky@au.dk 1448
Laigaard, Jannie Studievejleder og vejledningskoordinator laigaard@au.dk +4587164229 1445, 119
Madsen, Sine Bækgaard Projektleder, Det rullende Universitet sim@au.dk +4593508857 1445, 115
Møller, Nina Borgbjerg Fuldmægtig nbm@au.dk 1445, 113
Nielsen, Sarah Lund Fuldmægtig sarahlund@au.dk +4587159419 +4525566086 1445, 130
Nygaard, Charlotte Møller Fuldmægtig cmn@au.dk 1448
Olesen, Anne Haven Studentermedhjælper aho@au.dk 1448
Pallesen, Pernille Sonne Studentermedhjælper au648212@au.dk
Pedersen, Christina Holdt Studenterstudievejleder chop@au.dk +4587159493 1448
Petersen, Laura Munk Studievejleder / projektleder lmunk@au.dk +4587159417 +4593521594 1445, 130
Romoser, Ruth Leonora Rex Studenterstudievejleder ruro@au.dk 1448
Sonne, Emil Studentermedhjælper
Teglborg, Anne Christine Funktionschef act@au.dk +4587159425 +4551221310 1445, 116
Winther, Søren Journalist swi@au.dk +4530587424 1445, 113