Vejledning og Studieinformation

Afsnittets opgaver

 

  • Yder personlig og digital vejledning til kommende og igangværende studerende om studievalg, optagelse og omvalg
  • udvikler studieinformation og drifter digitale platforme, herunder bachelor.au.dk, kandidat.au.dk og studerende.au.dk
  • udvikler og afholder vejledningskurser og -arrangementer på tværs af universitetet
  • er ansvarlige for udviklingen og koordineringen af studenterrekruttering

Se mere på: http://bachelor.au.dk/vejledning/

 

Medarbejdere i Vejledning og Studieinformation

Navn Jobtitel E-mail Telefon Mobil Bygning
Clausen, Mathilde Bebe Studenterstudievejleder mbebe@au.dk +4587159418 1448
Deding, Pernille Damgaard Studentermedhjælper pernillededing@au.dk 1448
Fey, Julie It-medarbejder fey@au.dk 1448
Fink, Jonas Kretzschmar Specialkonsulent jkf@au.dk +4524676894 +4524676894 1448, 132
Hansen, Karoline Graasbøll Studentermedhjælper graasboll@au.dk 1448
Hasberg, Helle Nørrevang Korrespondent hnh@au.dk +4587152823 +4521136023 1448, 138
Heide, Gitte Afdelingsleder gih@au.dk +4587152632 +4527782894 1448, 136
Højegaard-Vibild, Anne Vejleder ahv@au.dk +4587159416 +4593508694 1448, 128
Jepsen, Andreas Røge Studenterstudievejleder aroge@au.dk +4587159415
Jørgensen, Stinne Faldborg Projektleder, Det rullende universitet sfj@au.dk +4593508285 1448, 126
Larsen, Esben Højbjerre AC-fuldmægtig ehl@au.dk +4587153405 1448, 127
Lund Petersen, Sarah slp@au.dk +4587159419 +4525566086 1448, 128
Madsen, Sine Bækgaard Projektleder, Det rullende universitet sim@au.dk +4593508857 1448, 126
Møller, Nina Borgbjerg Fuldmægtig nbm@au.dk
Nygaard, Charlotte Møller Fuldmægtig cmn@au.dk 1448
Olesen, Anne Haven Studentermedhjælper aho@au.dk 1448
Pallesen, Pernille Sonne Studentermedhjælper au648212@au.dk
Pedersen, Christina Holdt Studenterstudievejleder chop@au.dk 1448
Petersen, Laura Munk Studievejleder / projektleder lmunk@au.dk +4587159417 +4593521594 1448, 133
Schäfer, Karoline Møller Studentermedhjælper k.sch@au.dk 1448
Sonne, Emil Studentermedhjælper
Sørensen, Tina Kristine tinas@au.dk 1448, 328
Teglborg, Anne Christine Afsnitsleder act@au.dk +4551221310 1448, 134
Thompson, Emily Studentermedhjælper
Winther, Søren swi@au.dk +4587152646 +4530587424 1448, 128
Ægidius, Mona Specialkonsulent mae@au.dk +4523427736 1448, 127