Universitetsledelsens Stab

Universitetsledelsens Stab (US) har som primær opgave at yde politisk, strategisk og juridisk rådgivning og sparring til universitetsledelsen med særligt fokus på rektor, prorektor og universitetsdirektør.

Staben har desuden som kerneopgave at varetage overordnede, tværgående hensyn til det samlede universitet og at facilitere og kommunikere beslutningsprocesser internt på universitetet, samt at sikre, at beslutningsprocesserne tilrettelægges tydeligt og med mest mulig tid til inddragelse af relevante organer og medarbejdere/studerende. 

US er inddelt i fire grupper:

Analyse og Politik

Analyse og Politik leverer strategiske analyser og administrativ bistand til universitetsledelsen og er desuden forbindelsesled til de tværgående udvalg og fora. Enheden ledes af Line Renate Hanssen. 

Se oversigt over medarbejdere. 

Sekretariat

Sekretariat yder bl.a. sekretærbistand og beslutningshåndtering og forbereder møder og større begivenheder for primært rektor, prorektor og universitetsdirektør. Enheden ledes af konstitueret leder Camilla Staniok. 

Se oversigt over medarbejdere.

Kommunikation og Presse

Kommunikation og Presse koordinerer universitetets strategiske kommunikation og formidler pressekontakt til universitetsledelsen, samt koordinerer øvrig intern og ekstern kommunikation. Enheden ledes af kommunikations- og pressechef Sys Christina Vestergaard.

Se oversigt over medarbejdere

Jura

Jura yder strategisk juridisk bistand og rådgivning af universitetsledelsen, bestyrelsen, Aarhus Universitets Forskningsfond og andre i generelle juridiske spørgsmål, herunder navnlig i spørgsmål om universitetsloven, vedtægten og forretningsordener. 

Se en oversigt over medarbejdere.