Universitetsledelsens Stab

Universitetsledelsens Stab (US) har som primær opgave at yde politisk, strategisk, kommunikationsmæssig og juridisk rådgivning og sparring til bestyrelsen og universitetsledelsen med særligt fokus på rektor, prorektor og universitetsdirektøren.

Staben er også bindeled til fakulteter og den øvrige administration og varetager overordnede, tværgående projekter, events, kommunikationsopgaver og indsatser, der bidrager til at realisere AU’s strategiske mål og universitetets samlede profil.

Universitetsledelsens Stab er inddelt i fem grupper:

Analyse og Politik

Analyse og Politik leverer strategiske analyser og administrativ bistand til universitetsledelsen og er desuden forbindelsesled til de tværgående udvalg og fora.

Analyse og Politik ledes af Na Ree Sørensen

Se oversigt over medarbejdere. 

Jura og Sekretariat

Jura yder strategisk juridisk bistand og rådgivning af universitetsledelsen, bestyrelsen, Aarhus Universitets Forskningsfond og andre i generelle juridiske spørgsmål, herunder navnlig i spørgsmål om universitetsloven, vedtægten og forretningsordener. 

Sekretariat yder bl.a. sekretærbistand og forbereder møder og større begivenheder for primært rektor, prorektor og universitetsdirektør. 

Enheden ledes af Steen Dahl Pedersen, juridisk chef og souschef.

Se en oversigt over medarbejdere.

Stabschef og PA-gruppen

Se oversigt over medarbejdere.​​​​​​​

Events og Kommunikationsstøtte

Events og kommunikationsstøtte består af flere teams: Der arbejdes bl.a. med universitetets store events (årsfest, konferencer), rekruttering af studerende (bl.a. U-days), profilering og omdømme, konferencehjælp samt specialservices såsom foto, grafik video, sprogservice og universitetshistorie mv.

Se liste over medarbejdere

Kommunikation og Presse

Kommunikation og Presse koordinerer universitetets strategiske kommunikation og formidler pressekontakt til universitetsledelsen samt koordinerer øvrig intern og ekstern kommunikation. Enheden ledes af kommunikations- og pressechef Sys Christina Vestergaard.

Se oversigt over medarbejdere