Kommunikation og Presse

Sys Christina Vestergaard

Kommunikations- og Pressechef • Overordnede ansvar for AU' kommunikation og presse
 • Leder af afdelingen

 

 

 • Daglig leder af afdelingens organisationskommunikation

Casper Dam

Kommunikationsmedarbejder

 

 

 • Sociale medier
 • Yourniversity-kampagnen
 • Brugerinvolvering og fastholdelse
 • Studieliv

Dorthe Brandt Larsen

Kommunikationsrådgiver

­

 • Webansvarlig
 • Kommunikationspartner for AU Forskning
 • GDPR

 • Presse
 • Presseovervågning
 • Ledelseskommunikation

Ida Hammerich Nielson

Kommunikationsrådgiver

 

 

 • Nyhedsformidling
 • Kommunikationspartner på events og konferencer
 • Gymnasierelationer
 • Alumner
 • Det Kgl. Bibliotek
 • Redaktion af au.dk (nyheder og kalender)

Jakob Rom Johansen

Kommunikationsrådgiver Universitetsledelsens Stab - Kommunikation og Presse
 • Kommunikationspartner for AU IT
 • Informationssikkerhed
 • Redaktion af international.au.dk
 • Profilering
 • Ledelseskommunikation

Jesper Bo Jensen

Kommunikationskonsulent
 • Analyse af medieovervågning og kommunikationsmålinger

 • Presse (overvågning og ekspertlister)
 • Administration og support på Retriever-værktøjer
 • Mediekontrakter- og abonnementer

 • Kommunikationspartner
  for AU HR og AU Økonomi
 • Profilering og ledelseskommunikation
 • Administrationens nyhedsbrev (redaktør)
 • AU i tal (redaktør)
 • Tovholder for IKOO (Koordinationsgruppen for intern kommunikation)

Mikkel Ejlertsen

Kommunikationsmedarbejder

 

 

 • Sociale medier
 • Videoproduktion
 • Analyse af medieovervågning og kommunikationsmålinger

 

 

 • Sociale medier
 • Video- og podcastproduktion
 • Strategi og udvikling af AU's SoMe-platforme
 • Digital medierådgivning
 • Netværksansvarlig for eksterne erfa-netværk 
 • Ansvar for kontakt til fakulteternes SoMe-afdelinger

 

 

 • Bæredygtighed - strategi, netværk og web
 • Campus 2.0 - AU's fysiske udvikling
 • Kommunikationspartner, AU Bygninger
 • Ledelses- og forandringskommunikation

Sinne B. Jakobsen

Kommunikationsmedarbejder

 

 

 • Ledelseskommunikation
 • Kommunikationspartner, AU Uddannelse

Thomas Sørensen

Kommunikationsmedarbejder

 

 

 • Ledelseskommunikation
 • Presse
 • Presseovervågning