Analyse og Politik

Leder af enhed

Na Ree Sørensen

Funktionschef for Analyse og Politik Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder
 

 • Leder af afdelingen
 • AU's strategi: implementering og opfølgning
 • AU's strategiske rammekontrakt med Uddannelses og Forskningsministeriet
 • Policy og interessevaretagelse

Andreas Stounbjerg

Projektleder Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

­

 • Implementering af AU's klimastrategi 2020-2025  
 • Klimahandleplaner  
 • AU’s klimaregnskab  
 • Udvikling af grønne projekter
 • Sekretariatsbetjening af bestyrelsen

Birgitte Højland

Chefkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder
 

 • Projektleder for udvikling af fleksibelt EVU-udbud

Camilla Rahbek

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder
 

 • Årlig målopfølgning til bestyrelsen
 • Budgetmøder
 • Dokumentation og analyseopgaver

Grith Thagaard Loft

Chefkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder
 

 • Sekretariat for AU's bestyrelse
 • Programleder for Aarhus Universitets European Universities alliance Circle U.

Inge Liengaard

Chefkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder
 

 • Sekretariat for Forskningsudvalget
 • Sekretariat for Diversitets- og ligestillingsudvalget
 • Ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed
 • De akademiske råd

Jakob Rasmussen

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder
 

 • AU strategihandleplaner
 • Projektleder for AU’s deltagelse på Folkemødet
 • Policy og interessevaretagelse
 • Dokumentation og analyse

Lea Sofie Staunsager

AC-fuldmægtig Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder
 

 • Dokumentation og analyse
 • Policy og interessevaretagelse
 • Strategisk rammekontrakt

Pernille Grøne

Uddannelsesrådgiver for Prorektor

Ansvarsområder
 

 • På barsel
 • Den europæiske universitetsalliance, Circle U

Ansvarsområder
 

 • Sekretariat for Udvalget for Uddannelse (UFU)
 • Uddannelsespolitik
 • Policy og interessevaretagelse