Analyse og Politik

Leder af enhed

Na Ree Sørensen

Funktionschef for Analyse og Politik Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder
 

 • Funktionschef
  • AU's strategi: implementering og opfølgning
  • AUs strategiske rammekontrakt med Uddannelses og Forskningsministeriet
  • Politisk interessevaretagelse

Andreas Stounbjerg

Projektleder Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

­

 • Implementering af AU's klimastrategi 2020-2025  
 • Årlige klimahandleplaner  
 • Koordinering af udarbejdelsen og udviklingen af AU’s klimaregnskab  
 • Udvikling af power bi-løsning med fokus på klima 
 • Grønne projekter, herunder: 
  • Bæredygtige investeringer 
  • Klimaalliancen 
  • Klimafokus i AU’s rejsepolitik 

Bo Bjerre Jakobsen

Chefkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder
 

 • Strategisk rammekontrakt
 • Årsrapport
 • AU i tal
 • Dokumentation og analyseopgaver

Camilla Rahbek

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder
 

 • Årlig målopfølgning til bestyrelsen
 • Ledermøder og –seminar
 • AU’s strategi: Handleplaner og opfølgning

Grith Thagaard Loft

Chefkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder
 

 • Sekretariat for Aarhus Universitets bestyrelse
 • Programleder for Aarhus Universitets European Universities alliance Circle U.

Inge Liengaard

Chefkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder
 

 • Sekretariat for Forskningsudvalget
 • Sekretariat for Diversitets- og ligestillingsudvalget
 •  Ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed
 • De akademiske råd

Karl Christensen

Chefkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder
 

 • Fysisk planlægning, campusudvikling
 • Kommunesamarbejde, Aarhus Kommune 
 • Dokumentation og analyseopgaver, nøgletal
 • Årsrapport og opfølgning

Lea Sofie Staunsager

AC-fuldmægtig Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder
 

 • Dokumentation og analyse
 • Internationaliseringsopgaver
 • Ranking og bibliometri
 • Udarbejdelse af markedsposition til bestyrelsen
 • Planlægning af rektors besøgsrunde
 • Planlægning af AU’s deltagelse på Folkemødet 

Pernille Grøne

Uddannelsesrådgiver for Prorektor

Ansvarsområder
 

 • Den europæiske universitetsalliance, Circle U

Susanne Søes Hejlsvig

Programleder Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • AU's klimastrategi 2020-2025 
 • Årlige klimahandleplaner 
 • Involvering af medarbejdere og studerende, herunder nudgingkampagner 
 • Facilitering af bæredygtighedsnetværk
 • Grønne projekter, herunder:
  • Ladeinfrastruktur inkl. samkørsel og delebiler 
  • Bæredygtig kantinedrift
  • Biodiversitet
  • Living Lab
  • AU Garden  

Ulrik Nørgaard Rønsbo

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder
 

 • Sekretariat for Udvalget for Uddannelse (UFU)
 • Uddannelsespolitik
 • Interessevaretagelse