Analyse og Politik

Leder af enhed

Na Ree Sørensen

Funktionschef for Analyse og Politik Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Leder af afdelingen
 • AU's strategi
 • AU's strategiske rammekontrakt med Uddannelses og Forskningsministeriet
 • Policy og interessevaretagelse

Alexander Secher

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Dokumentation og kvantitativ analyse
 • Tværgående strategiske projekter
 • Policy og interessevaretagelse

Andreas Stounbjerg

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Implementering af AU's klimastrategi 2020-2025  
 • Klimahandleplaner & klimaregnskab  
 • Udvikling af grønne projekter
 • Sekretariatsbetjening af bestyrelsen

Birgitte Højland

Chefkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Projektleder af AU’s EVU-indsats i regi af AUFF

Camilla Rahbek

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Årlig målopfølgning til bestyrelsen
 • AU’s strategihandleplaner
 • Budgetmøder
 • Dokumentation og analyseopgaver

Grith Thagaard Loft

Chefkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Sekretariat for AU's bestyrelse
 • Programleder for Aarhus Universitets European Universities alliance Circle U.

Inge Liengaard

Chefkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Sekretariat for Forskningsudvalget
 • Sekretariat for Diversitets- og ligestillingsudvalget
 • Ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed

Laura Mikkelsen

Strategi- og proceskonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Projektleder på strategi 2030
 • Implementering af AU's klimastrategi 2020-2025  
 • AU’s strategihandleplaner

Lisbeth Halmø Nørholm

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Sekretariat for Udvalget for Uddannelse (UFU)
 • Dokumentation og analyse
 • Policy og interessevaretagelse

Mark Vestergaard Arve

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Dokumentation og analyse
 • Policy og interessevaretagelse
 • Strategisk rammekontrakt

Ansvarsområder

 • Den europæiske universitetsalliance, Circle U
 • Internationalisering

Tobias Bach-Varneskov

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Policy og interessevaretagelse
 • Dokumentation og kvantitativ analyse
 • Danmarks Statistik
 • Danske Universiteter
 • De akademiske råd