Analyse og Politik

Leder af enhed

Na Ree Sørensen

Funktionschef for Analyse og Politik Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder
 

 • Leder af afdelingen
 • AU's strategi: implementering og opfølgning
 • AU's strategiske rammekontrakt med Uddannelses og Forskningsministeriet
 • Policy og interessevaretagelse

Andreas Stounbjerg

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

­

 • Implementering af AU's klimastrategi 2020-2025  
 • Klimahandleplaner & klimaregnskab  
 • Udvikling af grønne projekter
 • Sekretariatsbetjening af bestyrelsen

Birgitte Højland

Chefkonsulent AU Uddannelse - Uddannelsesudvikling og -kvalitet

Ansvarsområder
 

 • Projektleder for udvikling af fleksibelt EVU-udbud

Camilla Rahbek

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder
 

 • Årlig målopfølgning til bestyrelsen
 • Budgetmøder
 • Dokumentation og analyseopgaver

Grith Thagaard Loft

Chefkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder
 

 • Sekretariat for AU's bestyrelse
 • Programleder for Aarhus Universitets European Universities alliance Circle U.

Inge Liengaard

Chefkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder
 

 • Sekretariat for Forskningsudvalget
 • Sekretariat for Diversitets- og ligestillingsudvalget
 • Ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed
 • De akademiske råd

Lea Sofie Staunsager

AC-fuldmægtig Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder
 

 • Dokumentation og analyse
 • Policy og interessevaretagelse
 • Strategisk rammekontrakt

Lisbeth Halmø Nørholm

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder
 

 • Sekretariat for Udvalget for Uddannelse (UFU)
 • Dokumentation og analyse
 • Policy og interessevaretagelse

Ansvarsområder
 

 • På barsel
 • Den europæiske universitetsalliance, Circle U
 • Internationalisering

Tobias Bach-Varneskov

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder
 

 • Danske Universiteter
 • AU’s strategihandleplaner
 • Policy og interessevaretagelse
 • Dokumentation og kvantitativ analyse