• Post og Forsendelser

Al brevpost afsendes som udgangspunkt som almindelige breve, der er 3 til 5 dage undervejs.

Hvis det er absolut nødvendigt, at dit brev er fremme dagen efter, kan det sendes som et Quickbrev, hvis du skriver et ’Q’ øverst midt på konvolutten. Vær opmærksom på, at det er dyrt – et Quickbrev på op til 100 gram koster 27 kr. 

Priser (PostNord)

Du kan finde PostNords priser her. Aarhus Universitet har en storkundeaftale, der medfører at de priser, der afregnes er lidt lavere end de anførte.

Ønsker du hjælp til breve, pakker mv. kan du altid kontakte Intern Post.

Postruter

Postruterne er planlagt således, at vi besøger de fleste enheder i 8000C. Der køres i en bestemt kørselsorden til AU's enheder for- og eftermiddag. Interne forsendelser mellem AU-adresser i Aarhus udveksles fra dag til dag – dvs. det der indsamles i dag afleveres hos modtager i morgen. Husk at anføre modtagers navn og navn på institut, afdeling, VD-område eller lign.

Post som indsamles til afsendelse og frankering, afhentes dagligt i tidsrummet kl. 14.00-14.30 af PostNord og sendes direkte til Østjyllands Postcenter. Dette gælder mandag til fredag.

Enhederne kan selv indlevere post indtil kl. 12.30 i Bygning 1918, Trøjborgvej 82-84, 8000 Aarhus C, Intern Post. Der er opsat en postkasse ved døren til dette, hvis ikke der er nogle medarbejdere i huset.

Post fra Aarhus til AU-enhederne i Tjele, Roskilde, Emdrup, Herning og Moesgård sendes dagligt med PostNord og altid som B-post i én samlet forsendelse. Skal et brev hurtigt frem til en AU-enhed udenfor Aarhus, skal du sende det som et eksternt Q-brev.

Særlige forsendelser

Rekommanderet

Skal brevet sendes som rekommanderet skal du skrive et stort "R" i nederste venstre hjørne. Vigtige dokumenter bør altid sendes som registreret post, men vi gør opmærksom på, at rekommanderet er den absolut dyreste forsendelsesform.
Et vigtigt brev kan imidlertid også sendes som en privatpakke (når det er til en privatadresse – f.eks. censorer) eller erhvervspakke (til en institution, virksomhed, ambassade eller lign.). I lighed med rekommanderede breve er der track and trace på en pakke, og modtager skal kvittere for modtagelsen. Eneste forskel er således prisen: der er en besparelse på lidt over 100 kr. ved at sende som pakke.
Vi anbefaler derfor, at vigtige dokumenter sendes som en pakke.
Skal brevet sendes som en pakke, skal du skrive ”Pakke” i nederste venstre hjørne af konvolutten (se for øvrigt under ”Særlige forhold vedr. pakker”).

Udlandet

Almindelige pakker til udlandet, sendes også med track and trace nummer. Vedlæg altid en beskrivelse af, hvad pakken indeholde. Fx "documents, no commercial value" eller "instruments for repair" - gerne så specifikt som muligt. Angiv også gerne værdi, da det har betydning i forhold til forsikring.

Vi gør opmærksom på følgende:

 • Det koster ekstra at sende et brev rekommanderet og til udlandet.
 • Et brev defineres efter bestemte mål og må max. veje 2 kg.
 • Ved særlig vigtige breve og pakker til såvel ind- som udlandet som skal hurtigt frem til modtager, anbefaler Intern Post kurérforsendelser.
  Vær dog opmærksom på, at Intern Post ikke formidler denne forsendelsestype. 
 • Små bokse, kasser o.lign. under 2 kg. er pr definition ikke en pakke og forsendes derfor af Inter Post som et storbrev. Hvis denne ønskes afsendt som pakke (dvs. med mulighed for track and trace samt modtagerkvittering) bedes dette anført på kassen. 

Særlige forhold vedr. pakker

 • Når pakker sendes til privatpersoner skal modtagers e-mail eller mobiltelefonnummer anføres af hensyn til PostNords e-mail- eller SMS-advisering til modtager. Modtagers e-mail eller mobiltelefonnummer anføres på pakkens nederste venstre hjørne.
 • PostNord har indført et gebyr på 30 kr. på pakker, der ikke kan maskinsorteres, men skal sorteres i hånden. Her kan du kan læse mere om, hvordan der skal pakkes, hvis du vil undgå gebyret.

Meddelelse om adresseændring ved flytning

Hvis en organisatorisk enhed (institut, afdeling mv.) flytter til en anden vejadresse , bedes I give besked til Intern Post på intern-post@au.dk og oplyse:

 • adressen I flytter fra
 • adressen I flytter til
 • tidspunktet for flytningen

Husk at registrerer adresseændring på Virk.dk” se også https://www.postnord.dk/modtag/flytning.

Hvis I har indgået kundeaftaler med kurérfirmaer (Budstikken, GLS o. lign.) skal I huske at orientere dem/opdatere jeres kundeoplysninger.


Husk for øvrigt også at give besked til Enhedsregistret – læs mere her.

KONTAKT INTERN POST


Trøjborgvej 82-84, bygning 1918
8000 Aarhus C
Tlf. 8715 0551
intern-post@au.dk

Åbningstider
Mandag til fredag: 11.30-12.30