• Post og Forsendelser

Al brevpost afsendes som udgangspunkt som almindelige breve, der er 3 til 5 hverdage undervejs.

Hvis det er absolut nødvendigt, at dit brev er fremme dagen efter, kan det sendes som et Quickbrev, hvis du skriver et ’Q’ øverst midt på konvolutten. Vær opmærksom på, at det er dyrt – et Quickbrev på op til 100 gram koster 28 kr.

Et brev defineres efter bestemte mål og må max. veje 2 kg. Alle forsender kan sendes som pakker, se nedenfor. 

Pakker

Hvis forsendelsen er under 2 kg, sendes den som udgangspunkt som et brev (se ovenfor). Ønsker du at en sådan forsendelse sendt som pakke i stedet, så påskriv ”sendes som pakke”. Fordelen er at pakker kan spores med track & trace.

Post over 2 kilo sendes som pakker og kan altid spores via track & trace.

  • Når pakker sendes til privatpersoner skal modtagers e-mail eller mobiltelefonnummer anføres af hensyn til PostNords e-mail- eller SMS-advisering til modtager. Modtagers e-mail eller mobiltelefonnummer anføres på pakkens nederste venstre hjørne.
  • PostNord har indført et gebyr på 30 kr. på pakker, der ikke kan maskinsorteres, men skal sorteres i hånden. Her kan du kan læse mere om, hvordan der skal pakkes, hvis du vil undgå gebyret.

Særligt vedr. erhvervspakker til Storbritanien
Ved pakker til erhvervsadresser skal der angives et GB EORI nummer på pakken. Dette nummer kan erhverves hos modtageren af pakken.  

Priser (PostNord)

Du kan finde PostNords priser her. Aarhus Universitet har en storkundeaftale, der medfører at de priser, der afregnes er lidt lavere end de anførte.

Ønsker du hjælp til breve, pakker mv. kan du altid kontakte Intern Post.

Postruter

Postruterne er planlagt således, at vi besøger de fleste enheder i 8000C. Der køres i en bestemt kørselsorden til AU's enheder for- og eftermiddag. Interne forsendelser mellem AU-adresser i Aarhus udveksles fra dag til dag – dvs. det der indsamles i dag afleveres hos modtager i morgen. Husk at anføre modtagers navn og navn på institut, afdeling, VD-område eller lign.

Post som indsamles til afsendelse og frankering, afhentes dagligt i tidsrummet kl. 14.00-14.30 af PostNord og sendes direkte til Østjyllands Postcenter. Dette gælder mandag til fredag.

Enhederne kan selv indlevere post indtil kl. 12.30 i Bygning 1918, Trøjborgvej 82-84, 8000 Aarhus C, Intern Post. Der er opsat en postkasse ved døren til dette, hvis ikke der er nogle medarbejdere i huset.

Post fra Aarhus til AU-enhederne i Tjele, Roskilde, Emdrup, Herning og Moesgård sendes dagligt med PostNord og altid som B-post i én samlet forsendelse. Skal et brev hurtigt frem til en AU-enhed udenfor Aarhus, skal du sende det som et eksternt Q-brev.

Særlige forsendelser

Rekommanderede breve

Skal brevet sendes som rekommanderet skal du skrive et stort "R" i nederste venstre hjørne. Vigtige dokumenter bør altid sendes som registreret post, men vi gør opmærksom på, at rekommanderet er den absolut dyreste forsendelsesform.
Et vigtigt brev kan imidlertid også sendes som en privatpakke (når det er til en privatadresse – f.eks. censorer) eller erhvervspakke (til en institution, virksomhed, ambassade eller lign.). I lighed med rekommanderede breve er der track and trace på en pakke, og modtager skal kvittere for modtagelsen. Eneste forskel er således prisen: der er en besparelse på lidt over 100 kr. ved at sende som pakke.
Vi anbefaler derfor, at vigtige dokumenter sendes som en pakke.
Skal brevet sendes som en pakke, skal du skrive ”Pakke” i nederste venstre hjørne af konvolutten (se for øvrigt under ”pakker” ovenfor)
 

Breve og pakker til udlandet

Pakker til udlandet, sendes også med track and trace nummer. Hvis du sender udenfor EU, vedlæg en beskrivelse af, hvad brevet/pakken indeholde. Fx "documents, no commercial value" eller "instruments for repair" - gerne så specifikt som muligt. Angiv også gerne værdi, da det har betydning i forhold til forsikring.
 

Kurér

Ved særlig vigtige breve og pakker til såvel ind- som udlandet, der skal hurtigt frem til modtager, anbefales det at bruge BlueWater kurértransport.

Meddelelse om adresseændring ved flytning

Hvis en organisatorisk enhed (institut, afdeling mv.) flytter til en anden vejadresse , bedes I give besked til Intern Post på intern-post@au.dk og oplyse:

  • adressen I flytter fra
  • adressen I flytter til
  • tidspunktet for flytningen

Hvis I har indgået kundeaftaler med kurérfirmaer (Budstikken, GLS o. lign.) skal I huske at orientere dem/opdatere jeres kundeoplysninger.

Husk: Giv besked til Enhedsregistret - læs mere her. Denne ændring vil slå igennem alle steder og således også på medarbejdernes adressetilknytning

KONTAKT INTERN POST


Trøjborgvej 82-84, bygning 1918
8000 Aarhus C
intern-post@au.dk

E-mail foretrækkes grundet kørsel

28 99 25 35 (Ole)
23 38 21 30 (Dennis)

Åbningstider
Mandag til fredag: 11.30-12.30