Valgmateriale og plakater

Praksis på AU vedr. uddeling af valgmateriale og ophængning af valgplakater i forbindelse med valg (offentlige valg og universitetsvalg)
 

Uddeling af valgmaterialer og ophængning af valgplakater på campus
 

I forbindelse med valg må der tidligst uddeles valgmateriale på campus tre uger før valgdagen. Det samme gælder ophængning af valgplakater.

Uddeling af materiale må foregå foran bygninger og i områder indenfor, hvor det ikke generer universitetets aktiviteter.

Valgplakater må kun ophænges udenfor og efter reglerne i vejlovens § 84-85/privatvejlovens § 66a-66b. Disse principper skal også følges for ophængning på AU’s private, bygningsnære arealer (AU p-pladser og lign.)

Uddeling af valgmateriale og ophængning af valgplakater må ikke forstyrre undervisning eller andre aktiviteter, som finder sted på campus.

Der må ikke uddeles valgmateriale i undervisningslokaler og auditorier.

Der henvises i øvrigt til AU’s retningslinjer vedr. uddeling af materiale på AU.

De tekniske chefer på fakulteterne kan hjælpe med at anvise steder at uddele valgmateriale, uden at det generer. Kontaktinfo til tekniske chefer på AU.
 

Valgmøder
 

Aarhus Universitet udviser høj grad af imødekommenhed og tilstræber, at kandidater fra alle partier får lige adgang til at medvirke i og afvikle valgarrangementer.

Vi henviser til, at valgarrangementer afvikles i Stakladen.