Ansvarlig forskningsformidling

Formidling af nye peer reviewed forskningsresultater som pitch og pressemeddelelser er en væsentlig del af den eksterne kommunikation på Aarhus Universitet.

Det er i forskningens og universitetets interesse og i overensstemmelse med det danske kodeks for integritet i forskningen, at forskningsnyheder kommunikeres transparent. Det vil sige, at information om forskningen, der ligger til grund for resultatet, og som er relevant for modtagerne, er let tilgængelig og nem af afkode.

Derfor indeholder pressemeddelelser information om:

  • studietype
  • eksterne samarbejdspartnere
  • ekstern finansiering
  • interessekonflikt
  • link til den videnskabelige artikel

Informationen er samlet i en faktaboks/varedeklaration i forlængelse af selve artiklen.


Skabelon for 'bag om forskningsresultatet'

Skabelonen er en vejledning til, hvordan forskningsnyheder og pressemeddelelser deklareres. Punkter udgår, hvis de ikke er relevante eller har indhold.

PUNKTERINDHOLD OG FORMÅL
StudietypeMetode/undersøgelsesdesign. Studietype fortæller om studiets styrke og validitet. Beskrivelsen målrettes modtageren af forskningsnyheden (generalistjournalist vs. fagjournalist)
Eksterne samarbejdspartnereDet er relevante samarbejdspartnere som andre forskningsinstitutioner, kolleger fra andre universiteter eller en ekstern aktør. Fx et medicinalfirma, der leverer analyser, som forskningen er lavet på baggrund af.
Det er ikke med-forfattere. 
Ekstern finansieringFonde, bevillingsgivere
InteressekonfliktInteressekonflikt kan være eventuelle habilitetsproblemer eller interessesammenfald. Fx hvis forskeren står i økonomisk eller anden form for relation til bevillingsgiver, hvis forskeren sidder i advisory board hos Lundbeck, og at Lundbeck har betalt studiet, eller hvis forskeren er udpeget af ministerium til at evaluere fx læreruddannelsen. Det er ikke et problem, hvis der er vandtætte skotter. Pointen er at overlade til modtageren af pressemeddelelsen at foretage vurderingen. 
Det skal understreges over for forskeren, at netop dette punkt er særligt vigtigt for universitetet jf. Grundregler for forskningssamarbejde med eksterne parter. 
Andet'Andet' rummer, hvad er relevant at vide for modtageren af pressemeddelelsen for at kunne vurdere historiens validitet i forhold til ansvarlig forskningspraksis. Det kan fx være en afvigelse fra princippet om, at vi kun formidler resultater, der har været gennem peer review. 
Link til videnskabelig artikelDirekte link til abstract eller den videnskabelige artikel, som medieomtalen bygger på. 
KontaktdataNavn + kontaktdata på forsker, som er ansvarlig for forskningsresultatet, medmindre det står et andet sted på pressemeddelelsen. 

Kommunikation om forskningsresultater, som efterfølgende er trukket tilbage

I tilfælde af ændring eller tilbagetrækning af et forskningsresultat, hvor der findes en nyhed/pressemeddelelse på www.au.dk, skal nyheden/pressemeddelelsen opdateres med en tekst om, at den videnskabelige artikel, som nyheden baserer sig på, er ændret eller trukket tilbage.

I tilfælde af ændring eller tilbagetrækning af et forskningsresultat, som ikke er omtalt i en nyhed/pressemeddelelse på https://www.au.dk, lægges en nyhed ud om, at den videnskabelige artikel er ændret/trukket tilbage – og kort om grundlaget for tilbagetrækningen samt evt. henvisning til forskeren bag for uddybende forklaring, hvis forskeren ønsker det.