Arbejdsbetinget lidelse

Ved en arbejdsbetinget lidelse (erhvervssygdom) forstås en sygdom, der er opstået efter længere tids påvirkning fra arbejdet eller de forhold, arbejdet foregår under.

Sådan anmeldes formodede eller konstaterede arbejdsbetingede lidelser

Alle har ret til at anmelde en arbejdsbetinget lidelse, men kun læger kan anmelde en sådan via EASY, da det kræver særlige medicinske oplysninger. Yderligere er læger og tandlæger forpligtede til at anmelde formodede og konstaterede arbejdsbetingede lidelser (erhvervssygdomme) til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet ifølge bekendtgørelse nr. 1478 - 2. december 2016.

En formodet eller konstateret arbejdsbetinget lidelse anmeldes via egen læge eller tandlæge.

Den skadelidte har ret til at være anonym i forhold til arbejdsgiver. Den skadelidte afgør således selv, hvorvidt arbejdsgiver og AU HR skal informeres om en anmeldt arbejdsbetinget lidelse.

Det videre forløb

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sender kopier af alle udgående breve til den skadelidte. Herved er personen hele tiden orienteret om sagens aktuelle status. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgør, om den anmeldte skade berettiger til erstatning.

Arbejdsgiver får ikke udgifter i forbindelse med sagsbehandling, anerkendelse og erstatninger, da det håndteres via det arbejdsmarkedsbidrag, som arbejdsgiver allerede betaler i forbindelse med løn til medarbejder.