Brilleskade

Brilleskader skal anmeldes til AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø på en særlig blanket, der kan downloades i kolonnen til højre.

Blanketten udfyldes og sendes til AU HR Udvikling & Arbejdsmiljø hurtigst muligt, som vurderer erstatningskravet. Vær opmærksom på, at der skal sendes kopi af den oprindelige regning for de beskadigede briller samt specificerede regninger for udgiften til reparation/erstatning sammen med blanketten.

Er brilleskaden opstået i forbindelse med en arbejdsulykke, indsendes blanketten med bilag til vurdering ved Arbejdsmarkedet Erhvervssikring. Erstatningsberegning kan ses på hjemmesiden.

AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø giver besked til tilskadekomnes arbejdsplads vedrørende en eventuel refusion.

Betaling foregår på den måde, at ”skadelidte” i første omgang selv betaler for køb eller reparation af brillen. Arbejdsstedet bør således ikke betale regninger, men udelukkende udbetale refusion efter henvendelse fra AU HR.

I forhold til erstatning gælder retningslinjerne fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.