Temadag om arbejdsmiljø 2024

HAMU inviterer medlemmer af AU’s arbejdsmiljøorganisation til temadag om arbejdsmiljø den 22. april. Formålet med temadagen er:

   ▪   Styrkelse og opkvalificering af arbejdsmiljøorganisationen på AU
   ▪   Videndeling, erfaringsudveksling og netværksdannelse på tværs
   ▪   Bidrage til at gøre AU til en endnu bedre arbejdsplads


📑 Program for dagen

9.30 - 10.00

Ankomst, morgenmad og udlevering af navneskilte


10.00 - 10.15

Velkommen v/rektor Brian Bech Nielsen


10.15 – 10.20

Praktisk information om dagen


10.20 – 11.05

”Brug fremtiden til din fordel”
Et oplæg om generationer v/ Henrik Good Hovgaard, partner i Universal Futurist


11.05 – 11.30

Gruppedrøftelse af oplæg
Deltagerne drøfter formiddagens emne og formulerer spørgsmål til Brian Bech Nielsen og Henrik Good Hovgaard


11.30 – 11.40

Plenumdrøftelse
Brian Bech Nielsen og Henrik Good Hovgaard taler med salen med udgangspunkt i spørgsmål og kommentarer fra grupperne


11.40 – 11.45

Praktisk information om frokost og workshops


11.45 – 12.20

Fælles frokost og fortsat samtale ved bordene


12.20 – 12.30

Transit til workshop 113.40 – 14.05

Pause - og transit til workshop 2


💬 Formiddagens oplæg - Brug fremtiden til din fordel

v/ Henrik Good Hovgaard, partner i Universal Futurist.

Flere generationer kommer til at arbejde sammen i fremtiden, og det kan skabe et kultursammenstød. Men det kan også åbne for nye måder at samarbejde på og skabe et endnu bedre arbejdsmiljø og en bedre kultur.

I dette oplæg vil du få demonstreret, hvordan vi alle ved hjælp af vores "fremtidssans" bedre opnår indsigt i forskellige generationers ønsker og behov uden at putte mennesker i foruddefinerede kasser. 
Oplægget vil indeholde konkrete teknikker til at se spillebanen for fremtiden: Hvad er de gamle regler versus de nye regler for arbejdsmiljøet? Derudover vil vi arbejde med modellen “en guide til brobygning mellem generationerne”, som sammenfatter drivere, karakteristika og kendetegn for de forskellige generationer.

Glæd dig: Det bliver visuelt, underholdende og provokerende med et par gode hands-on tricks til, hvordan du bruger fremtiden til din fordel.


På temadagen kan du deltage i to workshops

Alle workshops er tilrettelagt, så de er relevante for både leder- og medarbejderrepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen.
Når du tilmelder dig, bliver du bedt om at prioritere alle fem workshops fra 1 til 5. Vi vil - så vidt det er muligt - give dig din første og din anden prioritet i de to workshoprunder.

Læs om de spændende workshops her:

Workshop 1 - Kemisk risikovurdering: Keep it simple!

v/ Peter Hald, sikkerhedsleder på Institut for Kemi, og Cathrin Guldager Sørensen, sikkerhedsrådgiver for AU.

 "Kemisk risikovurdering" bliver i mange sammenhænge gjort til noget stort og kompliceret. Det er det ikke!
I denne workshop vil du:

 • få en forståelse for den kemiske risikovurdering, der skal foretages, når farlige kemikalier håndteres
 • forstå dit ansvar som leder og medarbejder i opgaveløsningen
 • få lejlighed til at diskutere med kollegaer, hvad man skal gøre på de forskellige niveauer i kemisk risikovurdering
 • blive præsenteret for en risikovurderingsmodel, der både er simpel og let at anvende i praksis.

Workshoppen vil dels rumme inspirationsoplæg og dels drøftelser blandt deltagerne.

Workshoppen er til dig, der har interesse for eller arbejder med kemikalier, og som skal foretage kemiske risikovurderinger.

Workshop 2 - Den hybride arbejdsplads

Aktivitetsbaseret indretning og distancearbejde
v/ Eva Bjerrum, Distinguished Organisation Analyst, Alexandra Instituttet.

Den hybride arbejdsplads tager for alvor fart i disse år. Det giver nogle nye muligheder i arbejdslivet, samtidigt med at det udfordrer sammenhængskraften - både på offentlige og private arbejdspladser.

Hvorfor indføre en hybrid arbejdsplads? Ønsker vi at bruge kontormiljøerne på en anden måde, fordi vi arbejder mere på distancen? Er det for at styrke samarbejdet? Er det for bedre at kunne rekruttere medarbejdere? Eller er det for at skabe større trivsel og jobtilfredshed? 

Bevidsthed om, hvorfor vi indfører den hybride arbejdsplads, og hvordan vi gør det, kan have afgørende betydning for, om vi lykkes med formålet. Har man ikke gjort sig klart, hvilken hybrid arbejdsplads, man gerne vil skabe, kan man ende der, hvor en hybrid arbejdsplads bliver en meget fragmenteret arbejdsplads.

På workshoppen gennemgås trends, cases med aktivitetsbaseret indretning, distancearbejde, hybride møder m.m. Formålet er både at berøre de væsentligste temaer og give nogle bud på, hvad der giver trivsel i det hybride arbejdsliv.

Workshoppen vil dels rumme inspirationsoplæg, dels drøftelser blandt deltagerne og lejlighed til at spørgsmål

Workshop 3 - Forskellige kulturer på arbejdspladsen

v/ Lisa Topelmann-Weder, Senior Mobility Consultant International Staff Office, AU HR.

Der er 85 forskellige kulturer blandt AU-ansatte. Vi er dermed en kulturelt mangfoldig arbejdsplads.

Målet med denne workshop er at

 • kigge nærmere på fordelene og udfordringerne ved kulturelt forskellige arbejdspladser.
 • undersøge hvordan vi kan opnå god kommunikation og tværkulturel forståelse på Aarhus Universitet.
 • zoome ind på hvad ledere og medarbejdere kan gøre, og hvad vi hver især selv kan gøre for at bidrage til en rummelig og inkluderende arbejdsplads.

Workshoppen vil rumme inspirationsoplæg samt drøftelser blandt deltagerne. Der vil være god tid til borddiskussioner om individuelle erfaringer og eksempler.

Vi vil sætte fokus på, hvorfor opmærksomhed på kulturforskelle er vigtigt – og vise, at det kræver en indsats fra alle at skabe en rummelig og inkluderende arbejdskultur, hvor alle føler, de hører til. 

Denne workshop vil foregå på en blanding af dansk og engelsk.

Workshop 4 - Digitalisering og arbejdsmiljø

Hvad taler vi om? Og hvad kan arbejdsmiljøorganisationen gøre?
v/ Mads Kristoffer Lund, projektleder, BFA Velfærd & Offentlig administration.

Digitalisering af arbejdspladsen handler ikke kun om konkrete digitale redskaber eller metoder, men også om den forandringsproces vi befinder os i, når ny teknologi finder vej til arbejdspladsen og påvirker den måde, vi arbejder på. 
Digitalisering er ikke i sig selv hverken godt eller skidt for arbejdsmiljøet.  Men digitaliseringen påvirker det. Den kan både gøre opgaver lettere og mere bøvlede. Den kan også flytte rundt på opgaver, så nogle medarbejdere skal gøre noget andet, end de gjorde før. Derfor kan digitalisering også påvirke organiseringen af arbejdet. Og det kræver opmærksomhed på de rammer, nye digitale teknologier vælges inden for, og måden de implementeres på. 

I denne workshop retter vi fokus på, hvad digitaliseringen gør ved arbejdsmiljøet, og hvordan arbejdsmiljøorganisationen kan medvirke til, at arbejdspladsen får et sprog for det. 

Vi undersøger, hvilke roller og opgaver arbejdsmiljøorganisationen får, når nye digitale teknologier finder vej til arbejdspladsen.

Workshoppen vil veksle mellem inspirationsoplæg, refleksion og deltagerdialog. 

Præsentationsdelen af workshoppen tager afsæt i BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA)’s materialer om digitalisering, ny teknologi og arbejdsmiljø: www.godtarbejdsmiljo.dk/digitalisering

Workshop 5 - Mikroforandringer på arbejdspladsen

v/ Signe Bruskin, Ph.d. og forfatter til bogen "Mikroforandringer - et medarbejderblik på organisationsforandringer".

De fleste arbejdspladser oplever masser af forandringer. Det gælder også Aarhus Universitet. Typisk er fokus på de store, strategiske forandringer, men kigger vi på trivslen og arbejdsmiljøet blandt medarbejdere, er det ofte de små nære forandringer – mikroforandringerne - der påvirker mest. Det kan f.eks. være nyt IT-system, flytning til nyt kontor, ændringer i kaffeordningen eller ny leder. Typisk ser forandringerne små ud på papiret, men de kan føles store og radikale for de berørte medarbejdere. 

Denne workshop handler netop om mikroforandringer. Du vil blive klogere på, hvad mikroforandringer er, hvordan de påvirker vores trivsel, og ikke mindst hvordan vi kan arbejde med dem i praksis. Der gemmer sig nemlig et stort potentiale i at arbejde med mikroforandringer, når det handler om at skabe et godt arbejdsmiljø - bl.a. ved at arbejde med mikrohandlinger. 

Workshoppen vil være en kombination af inspirationsoplæg og gruppeøvelser.


🌳 Temadagen støtter op om AU's klimastrategi

I forbindelse med afvikling af temadagen søger vi så vidt muligt at støtte op om AU’s klimastrategi.

Det håber vi, at du vil hjælpe os med:

 • Vi opfordrer til samkørsel, hvor det er muligt og relevant.
 • Til frokosten serveres lækker vegetarmad. Det giver mindre CO2 udledning.
 • Vand skal der til. Der serveres postevand i kander, så vi undgår plastikflasker.
 • For nogle er mælk i kaffen/teen helt uundværlig. Det serveres i kander, så vi undgår alle de små paptrekanter.
 • Vi lægger tuscher frem, så du kan skrive navn på dit porcelænskaffekrus/glas. På den måde kan du bruge det samme krus/glas gennem dagen, og vi sparer lidt på opvasken. 
 • Det navneskilt, du får udleveret på dagen, er lavet af FSC-papir, som kan sorteres i papirgenbrug. Nøglesnoren til at hænge dit navneskilt i har vi lånt. Så det er genbrug fra andre arrangementer.
 • Vi begrænser omfanget af trykte materiale. Via QR-koder i lokalerne kan du med din mobil finde dagens program.
 • Du hjælper med at reducere madspild, hvis du giver os besked om evt. afbud.

Praktisk information

Tid og sted: Mandag den 22. april 2024, kl. 9.30 – 15.15 i AU’s konferencecenter, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus.

Pris: Det koster 250 kr at deltage.
Tilmelding er bindende, hvis der ikke er venteliste, og pladsen kan gives til en anden.

Tilmeldingsfrist: 22. marts 2024. 
Der er lukket for tilmeldinger nu. På glædeligt gensyn.Sådan finder du rundt


Har du spørgsmål?

Lizzi Edlich

Arbejdsmiljøkonsulent

Rikke Steen Andersen

Ledelsesudviklingskonsulent