Når Arbejdstilsynet kommer på besøg

På denne side kan du finde information om Arbejdstilsynets besøg og bl.a. læse om, hvad man skal være særligt opmærksom på samt forskellen på de forskellige besøg og påbud. 

Arbejdstilsynet vil pr. d. 1. juli 2023 ikke varsle tilsynsbesøg inden for 1-12 måneder, det betyder, at de til enhver tid vil kunne dukke op uanmeldt.

Derfor er det vigtigt som en naturlig del af det daglige arbejde med arbejdsmiljøet, at den lokale arbejdsmiljøorganisation og ledelse er forberedt på besøg fra Arbejdstilsynet.

Hvilke emner er relevante for Arbejdstilsynet?

Ved besøg fra Arbejdstilsynet vil både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø blive berørt. Det er især vigtigt, at alle medarbejdere ved hvem deres arbejdsmiljøleder og –repræsentant(er) er, hvordan de kan kontaktes, og hvordan de kan finde information om deres lokale arbejdsmiljø, herunder APV- handleplaner og -resultater. Herunder er listet nogle af de emner, som Arbejdstilsynet kan spørge ind til:

AU’s arbejdsmiljøorganisation og den lokale arbejdsmiljøorganisation

  • AU’s arbejdsmiljøorganisation og den lokale arbejdsmiljøorganisation
  • Arbejdsmiljøuddannelsen samt andre lovpligtige uddannelser
  • ArbejdsPladsVurdering (APV) – HUSK at foretage en ny APV ved flytning!
  • Kemisk risikovurdering og arbejdspladsbrugsanvisninger (APB)
  • Brugsanvisninger til maskiner og lignende
  • Arbejdsmiljøstatistik
  • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • Rygepolitik  

Vejledning om besøg fra Arbejdstilsynet samt om ovenstående emner

Hvem får besøg?

Arbejdstilsynets opgave er at føre tilsyn med, at virksomhederne overholder arbejdsmiljøreglerne. Derfor har alle enheder på universitetet mulighed for at få besøg uanset størrelse og geografi. Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg, har de på forhånd udvalgt et p-nummer (en produktionsenhed/bygning), som de vil undersøge. En adresse kan godt huse forskellige organisatoriske enheder (fx to institutter på samme etage eller på forskellige etager eller et administrationscenter), men enhederne på adressen vil have samme P-nummer, hvorfor tilsynsbesøget sandsynligvis vil omfatte alle enhederne på adressen. Tilsynsbesøgene bliver gennemført af en eller flere tilsynsførende, som har ret til adgang til hele virksomheden og ret til at tale med alle medarbejdere.

Grønne smileys eller påbud

Viser tilsynet, at der ikke er væsentlige problemer i arbejdsmiljøet, får virksomheden et brev om, at arbejdsmiljøet er i orden – en grøn smiley. Viser tilsynet, at der er væsentlige problemer i arbejdsmiljøet, får virksomheden et påbud om at bringe forholdene i orden inden en bestemt dato og måske med hjælp fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Ved grove overtrædelser gives et straks påbud, der indebærer, at fejlen skal udbedres med det samme. Når der er bragt orden i arbejdsmiljøforholdene, kan enheden forvente at få et opfølgende kontrolbesøg fra Arbejdstilsynet.

Det er obligatorisk at anvende Arbejdstilsynets digitale selvbetjeningsløsning “Arbejdsmiljø i din virksomhed” (ADVI), når man fx skal melde tilbage om efterkommelse af et påbud eller ønsker at svare på en skriftlig høring om en påtænkt afgørelse.  

Her får du adgang til ADVI 

Påbud samt svar på disse bør journaliseres. Ansvaret for dette ligger lokalt.