Arbejdsmiljøuddannelse og kurser

Gennemfør den lovpligtige uddannelse senest 3 måneder efter du er valgt

Er du valgt eller udpeget som arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder, skal du gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter du indtræder i arbejdsmiljøorganisationen. Det giver dig den fornødne viden om arbejdsmiljø, og om metoder til at arbejde forebyggende, systematisk og målrettet for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.


Supplerende arbejdsmiljøuddannelse hvert år

Ud over den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, skal du som arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsmiljøleder i det første år, hvor du er valgt, have tilbud om to dages (15 timers) supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Derudover skal du i de følgende år have tilbud om halvanden dags (11 timers) supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Omfang og tidspunkt

 • Hvis tilbuddet ikke benyttes, bortfalder det som udgangspunkt.
 • Man kan aftale at sammenlægge to års uddannelse til samlet tre dage. Det gælder dog ikke for den supplerende uddannelse, som skal tilbydes i første valgår.
 • De to dages supplerende uddannelse, som skal tilbydes i det første valgår, skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for de første ni måneder efter afslutning af den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.
 • De halvanden dags supplerende uddannelse, som skal tilbydes i de følgende valgår, skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for samme funktionsår.
 • Hvis man aftaler at sammenlægge to års supplerende uddannelse, skal det kunne dokumenteres skriftligt over for Arbejdstilsynet (AT), eks. vha. mødereferat, e-mails eller andet. 

Dokumentation

 • Arbejdsgiver (institutniveau) skal over for AT skriftligt kunne dokumentere, at der er givet tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse.
 • Typen af dokumentation er frivillig, fx mødereferater, e-mails eller andet.

Kompetenceudviklingsplan

 • Arbejdsgiver (institutniveau) skal hvert år sørge for, at der bliver udarbejdet en kompetenceudviklingsplan for supplerende arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO.
 • Planen kan være én samlet plan for medlemmerne af AMO, eller det kan være én for hvert medlem.
 • Planen kan f.eks. udarbejdes ifm. den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Indhold i den supplerende uddannelse

 • I forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal arbejdsgiver og medlemmerne af AMO drøfte det kommende års kompetenceudviklingsplan. Ved uenighed afgør arbejdsgiver, hvad tilbuddet skal indeholde.
 • Almindelige møder i AMO, den årlige arbejdsmiljødrøftelse og f.eks. et kursus i at opstille en maskine tælles ikke som supplerende arbejdsmiljøuddannelse.
 • Uddannelsen skal være relevant i forhold til de opgaver og funktioner, som medlemmerne af AMO har, og sikre løbende og målrettet opdatering af kompetencer hos AMO.

Arbejdsmiljørepræsentanter og - ledere på AU skal selv aftale dette med deres respektive leder og tilmelde sig de interne eller eksterne supplerende kurser, der skal understøtte deres arbejde for at forbedre arbejdsmiljøet. Fakultets/administrationsudvalg (FAMU/AAMU) bør drøfte, hvilke kompetencer der er brug for, for at løfte de udfordringer, som medarbejderne står overfor, f.eks. i forbindelse med APV.

Forslag til supplerende uddannelse

AU HR samarbejder med flere autoriserede arbejdsmiljørådgivere, som udbyder supplerende uddannelsestilbud, ligesom AU HR selv udbyder enkelte uddannelsestilbud.