Medarbejderstamkortet

Medarbejderstamkortet er institutternes værktøj til:

  • Registrering af medarbejderstamdata ved ansættelse og fratrædelse.
  • Flytning af en medarbejder fra en enhed til en anden.
  • Registrering af ikke-lønnede relationer.

I det øjeblik medarbejderstamdata er registreret, starter en sagsbehandling i HR - og i mitHR vil der kunne registreres fravær. 

I Medarbejderstamkortet registreres alle personer der har en lønnet, såvel som ulønnet, relation til Aarhus Universitet. Når nyansatte registreres, vil der med det samme blive genereret et AU ID og en AU-mail. Den nye medarbejder vil, efter fortrolighedsflaget er ophævet, også være i PURE og på telefonlisten. Dette AU ID kan med det samme anvendes til f.eks. bestilling af adgangskort, IT udstyr mv. 

Medarbejderstamkortet er forbundet til mange af AU’s andre systemer (IDM, personalesystemet mitHR, ESDH systemet Workzone). Det betyder, at Medarbejderstamkortet indgår i samme nedetid, når der er Servicevindue på systemerne.

Se Serviceinfo for aktuel status på problemer, der påvirker Medarbejderstamkortet. Fx.: