Sådan afholder du møde i et virtuelt møderum

Som ansat kan du afholde møder i et af AU’s virtuelle mødelokaler. Du kan bruge et virtuelt mødelokale, hvis der er mere end to deltagere, som sidder i mere end to forskellige lokaler med videokonferenceudstyr. Her finder du en vejledning til hvordan du bruger et virtuelt møderum.


Sådan bruger du et virtuelt mødelokale

  1. Start med at reservere et virtuelt mødelokale i Outlook. De virtuelle mødelokaler er navngivet "Virtuelt mødelokale 1001" til "Virtuelt mødelokale 1019". Se, hvordan du søger de virtuelle mødelokaler frem i Outlook og reserverer dem, i vejledningen Brug lokale søgning til møder i Outlook (ekstern vejledning).
  2. Vælg hvor du vil ringe op fra:

Vælg opringningsmetode

Sådan ringer du op     

1. Via en browser
(AU IT anbefaler Google Chrome)
Gå til https://vmeet.au.dk og indtast det firecifrede nummer på det virtuelle mødelokale og dit navn. Klik på Connect.
2. Via videokonferenceudstyr i et lokale på AU Ring til mødelokalets firecifrede nummer. 
3. Via videokonferenceudstyr i et lokale uden for AU Ring til mødelokalets firecifrede nummer efterfulgt af @vmeet.au.dk (fx 1001@vmeet.au.dk).
4. Via app'en Pexip Infinity Connect (kan downloades til Android og iOS fra hhv. Play Store og App store og hedder "Pexip Infinity Connect" )

Du behøver ikke registrere dig, men kan blot indtaste dit navn, evt. vælge mikrofon og audio output og indtaste mødelokalets firecifrede nummer efterfulgt af @vmeet.au.dk (fx1001@vmeet.au.dk)

Har du problemer med skærmdeling?

Hvis du oplever problemer med at dele din skærm, kan du med fordel benytte Pexip Infinity Connect eller Teams.