Infoskærme på AU

Arts

Aarhus 

Skærmen i Tåsingegade, Studiecenter Arts, bruger et andet system end de øvrige skærme i Aarhus. Du skal selv producere det færdige opslag som en billedfil i størrelsen 1920x1080 og sende det til kontaktpersonen. Opslaget kan fx laves i InDesign, Photoshop eller Powerpoint (brug evt. denne PP-skabelon og gem som .jpg).

De øvrige skærme er placeret følgende steder:

Er du redaktør?
Login: http://infoskaerm.hum.au.dk/studieadministrationen/ 
Support: arts.it@au.dk

Få indhold på infoskærme:
Du skal sende følgende oplysninger til ovenstående kontaktperson:

 • Overskrift
 • Tekst på maks 200 tegn (inkl. mellemrum)
 • Billede (minimum 500x500px)
 • Evt. forslag til kategori
   

Vælg den rigtige kategori
Du kan kun sætte én kategori på et opslag:

Hovedkategorier Farver Brug
Studie Nyt grøn Deadlines, nyheder, beskeder mv.
Medarbejder Nyt blå Beskeder, deadlines mv.
Arrangementer Lilla Foredrag, seminarer mv.
International gul Engelske beskeder

Emdrup

Der er skærme på biblioteket:

 • AU Library Arts, Emdrup, X-feltet
 • AU Library Arts, Emdrup, døgnåbent område

Infoskærmene er 1080x1920 pixel stående.

Tilsendt indhold bedes overholde disse mål, så det passer til skærmene.

Kontakt
Jens Jan Andersen (jjan@kb.dk)

Aarhus BSS

Infoskærmene for studerende er placeret følgende steder:

Fuglesangs Allé

 • I studieområdet i Øvre Multirum (bygning S, 2610)
 • Ved indgangen til Karrierecenteret (bygning S, 2610)

Nordøstre Hjørne af Universitetsparken

 • Ved Tvillingeauditorierne (bygning 1324)
 • I lobbyen på Statskundskab (bygning 1331) – både for medarbejdere og studerende
 • I Forhistorisk Kantine (bygning 1322)
 • I Aarhus BSS-kantinen (bygning 1321)
 • Ved indgangen fra Ringgaden (bygning 1325/1326)
 • På gangen på Psykologi (bygning 1350)

Herning

 • I kantinen (bygning 8001)

Derudover findes der en række infoskærme for medarbejdere, der styres af institutterne lokalt.

Kontakt
Send en e-mail til infoskaerme.bss@au.dk, hvis du vil have information på Aarhus BSS' infoskærme i Aarhus, og til Heidi Trampedach Larsen på heidi@au.dk for skærmen på campus Herning.

I mailen skal du angive målgruppen (studerende eller medarbejdere), hvilken infoskærm det drejer sig om, samt inkludere tekst og eventuelt billede.

Tekst
Maksimalt 300 anslag inklusive mellemrum, hvis der ikke er et billede med. Hvert opslag vises i cirka 10 sekunder, så budskabet skal kunne afkodes på kort tid. Korte sætninger, luft mellem tekststykkerne og understregning af links hjælper læsbarheden markant.

Billeder
Billeder skal være i JPEG med 72 DPI og 460 x 460 pixels. Overvej, om et billede er nødvendigt/relevant, da skærmene ikke er så store, og da læserne i så fald får travlt med både at læse teksten og se billedet.

Health

Skærmene er placeret følgende steder:

 • Skolen for Klinikassistenter,Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)
  Kontakt: Kim Sørensen
   
 • Institut for Biomedicin
  Bygning 1230 (Anatomi)
   
 • Institut for Folkesundhed
  Bygning 3410 – Kontakt: Martin Hawkins og Studieadministrationen
  Bygning 1260 – Kontakt: Liselotte Ovesen 

Nat

Skærmene er placeret følgende steder:

Institut for Datalogi
Kontakt: Marianne Dammand Iversen

Institut for Fysik og Astronomi
Kontakt: Anna Katrine Mathiassen

Institut for Geoscience
Kontakt: Ann Eg Mølhave

Institut for Kemi
Kontakt: Marianne Sommer

iNANO
Kontakt:  helpers@inano.au.dk

Matematisk Kantine
Kontakt: Lars Madsen

Tech

Skærmene er placeret følgende steder:

AU Viborg
Kontakt: Jette Illkjær

Agro Food Park
Kontakt: Jesper Emborg