Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice Økonomi Business Intelligence portalen AURAP
  • AURAP

  • Aarhus Universitets business intelligence portal

Hvad er Business Intelligence og AURAP?

Business Intelligence (BI) er en række dataudtræk præsenteret i overskuelig form, som man bruger til at skabe overblik over en virksomheds store mængder data. Ved hjælp af BI trækkes data ud af et eller flere kildesystemer, transformerer dem til noget enklere og indsætter dem i en ny database eller struktur. Det gør tallene lettere at bruge til rapportering og statistik, som kan danne baggrund for ledelsesinformation, fremtidige forretningsstrategier, daglig drift og beslutninger.

AURAP er Aarhus Universitets Business Intelligence portal. Portalen indeholder to typer af datasamlinger:

  • Standardrapporter, som for eksempel kan være beregnet til opfølgning på økonomien på bestemte projekter eller til at følge udviklingen i frafaldet for studerende på bestemte uddannelser.
  • Kuber, som er datasamlinger målrettet forretningsanalytikere inden for et bestemt fagområde.


På AURAP findes der pt. BI-løsninger inden for økonomi- og uddannelsesområdet.

Brugeroprettelse i AURAP

Som ansat ved AU har du adgang til alle standardrapporter, når du er logget på med dit UNIAD. Man logger altså på med samme brugernavn og password, som man f.eks. bruger til at logge på sin computer.

Der kan være adgangsbegrænsning på dele af indholdet i enkelte rapporter. For eksempel skal man have en rolle på et økonomisk projekt for at kunne se posteringerne på projektet. Hvis du har et arbejdsmæssigt behov for at få adgang til bestemte tal, kan du typisk få det af systemejeren. Adgang til analyseværktøjerne gives typisk af systemejeren til medarbejdere inden for fagområdet med et arbejdsmæssigt behov.

Vejledninger i AURAP

Du får adgang til følgende vejledninger, når du er logget på AURAP:

  • Sådan fungerer standardrapporter
  • Sådan fungerer analysekuben
  • Opsætning og adgang til kuber
  • Hvad har jeg adgang til?

Prioritering og planer for Business Intelligence

BI-forum beslutter de overordnede planer og principper for Business Intelligence ved AU. BI-forum er bredt sammensat af institutledere, forskere, administrative ledere og medarbejdere. På AURAP kan du se, hvem der er medlem af gruppen og finde referater fra møderne.

BI-forum har besluttet, at AU fortsat arbejder videre med Business Intelligence-løsninger inden for økonomi- og uddannelsesområdet og derudover med HR-området, hvor der er stor efterspørgsel på data.

Værktøjer og Power BI

AU’s Business Intelligence-løsning er bygget i Microsofts BI-værktøjer: SQL server: SSIS, SSAS, SSRS og selve AURAP-portalen er en SharePoint-løsning.

I den kommende tid laves der en række pilotprojekter med henblik på at teste mulighederne i Power BI. Power BI er et forholdsvist nyt værktøj i Microsofts Business Intelligence portefølje. Power BI er et meget fleksibelt og visuelt orienteret værktøj, der også lægger op til, at brugerne inddrages mere i udviklingen af rapporteringsløsninger.

Kontakt ....


...Superbrugere i forhold til standardrapporter.
aarhusuniversitet.sharepoint.com/sites/AURAP findes lister over superbrugere, der varetager supporten på de enkelte fagområder.

...BI-enheden i forhold til portalen "AURAP" - mail: BIenheden.okoplan@au.dk


1423540 / i40