Afregning af udgifter og rejser

Afregning af udgifter og rejser

For medarbejdere, studerende, samarbejdspartnere og gæster

Alle køb på vegne af AU skal afregnes enten via RejsUd, REEX eller IndFak. I RejsUd og REEX skal du ved afregning uploade dokumentationsbilag f.eks. kvitteringer, fakturaer eller lign.

Ved køb via AU kreditkort kommer transaktionen automatisk ind i RejsUd, hvor den afregnes.

Ved køb via EAN afregnes en elektronisk faktura via IndFak. Du modtager påmindelse via mail.

Køb via andre betalingsmidler afregnes i RejsUd, hvor du skal uploades dokumentationsbilag f.eks. kvitteringer, faktura eller lign.

Afregning for samarbejdspartnere og forsøgspersoner – uden et dansk cpr.nr. afregnes udgiften i REEX; med et dansk cpr.nr. afregnes udgiften i RejsUd.