EU-rammeprogrammer

Eksterne midler

For EU-rammeprogrammer gælder alle relevante dele af instruksen, men der er hjælp at hente hos Forskningsstøtteenheden (FSE) incl. vejledning om særlige procedurer og standardoplysninger i forbindelse med ansøgning, kontraktforberedelse, kontraktunderskrivelse, regnskabsaflæggelse og revision vedr. EU-rammeprogrammer.

Ved EU’s Rammeprogramprojekter opstartes projektoprettelsesskemaet af Forskningsstøtteenheden (FSE), som fremsender skemaet til Projektøkonomen og derefter sendes det til Projektenheden i Økonomisekretariatet for central oprettelse.

Den fulde vejledning til oprettelse af H2020-projekter i økonomisystemet (for projektøkonomer) findes her.

Kontakt Projektenheden

Find kontaktoplysninger på medarbejderne i enheden