Om instruksen

...for eksterne midler - forretningsgang til forvaltning på AU

Denne instruks...


..er en beskrivelse af de regler, som gælder på Aarhus Universitet for den administrative og økonomiske forvaltning af eksternt finansierede projekter på universitetet. Det overordnede formål med Instruksen er at skabe kendskab til de regler, der knytter sig til nedenstående temaer.

I delegationsbestemmelserne af 2010 er i hovedtræk fastsat dels de forudsætninger, der skal være opfyldt for at etablere eksternt finansierede aktiviteter på AU, dels ansvarsfordelingen i forbindelse hermed.

Ifølge Universitetsloven § 20 kan universitetet modtage tilskud og gaver fra anden side end bevillingslovene, og universitetet kan drive tilskudsfinansierede aktiviteter – det, der i daglig tale på Aarhus Universitet også kaldes eksterne (forsknings-)midler, eksternt finansierede projekter eller eksterne bevillinger.

Modtagelsen og anvendelsen af eksterne forskningsmidler er reguleret af en række generelle bestemmelser ligesom de til enhver tid gældende overenskomster og generelle personaleregler.

Hertil kommer de tilskudsbetingelser, som nogle tilskudsgivere udsteder generelt for at give tilskud, f.eks. Danmarks Grundforskningsfond (DG) EU’s rammeprogrammer, Innovationsfonden, forskningsrådene, og andre store private fonde. Endelig er der ofte specifikke tilskudsbetingelser for det enkelte tilskud i form af bevillingsbrev, samarbejdsaftale eller kontrakt.

Instruksen omfatter primært eksterne forskningsmidler, men gælder også i hovedtræk for andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt indtægtsdækket virksomhed.