Forskud

Et forskud er et kontantbeløb der udbetales til forventede nødvendige udgifter i forbindelse med din tjenesterejse.

Det kontante forskud skal benyttes til betaling af de tjenestelige udgifter, der er forbundet med rejsens gennemførelse. Der kan således kun udbetales forskud svarende til rejsens tjenestelige udgifter, som den rejsende selv skal betale kontant under rejse.

Husk der må gerne hæves kontanter i udlandet – hævning af kontanter er altid en privat udgift, der skal afregnes efterfølgende.

Forskud er statslige midler, og kan kun bruges til tjenestelige udgifter.

   

Hvem kan få forskud

Ansatte kan som udgangspunkt ikke få et forskud, hvis de er berettiget til et kreditkort. Der kan i enkelte tilfælde udbetales forskud, hvis det ikke er muligt at anvende kreditkort som betalingsmiddel i landet.

Forskud kan som udgangspunkt kun udbetales til ansatte.

Hvis der skal udbetales forskud til studerende eller eksterne, skal der vedhæftes en godkendelse fra institutlederen.

Udbetaling af forskud

Et forskud udbetales ved, at du søger om det igennem RejsUd. Se vejledning

Forskuddet kan tidligst udbetales 14 dage før planlagt rejsetidspunkt, medmindre det dokumenteres, at den rejsende har et kontant udlæg forud for de nævnte 14 dage. Som eksempel kan nævnes deltagergebyr til kongres, som ikke har kunnet betales på anden vis.

Et forskud skal stå i rimeligt forhold til de forventede rejseudgifter og udbetales kun i dansk kroner til den rejsendes NEM-konto.

Afregning af forskud

Et forskud skal afregnes hurtigst muligt efter hjemkomsten - dog senest 3 måneder efter at forskuddet er udbetalt.

Afregning af forskud sker i forbindelse med endelig afregning via RejsUd – se vejledninger her.

Bemærk

  • Der kan kun undtagelsesvis gives forskud.
  • Størrelsen af et forskud kan højst svare til de forventede udgifter.
  • Begæring om et kontant forskud skal ske via RejsUd – budget skal vedhæftes
  • Afregning foretages via RejsUd – se vejledning