Måltider på tjenesterejser

Der findes tre måder at få dækket dine udgifter til forplejning, når du skal på tjenesterejse på enten over/under 24 timer:
 

  1. Udbetaling af time- og dagpenge (diæter)
  2. Refusion mod dokumentation
  3. Refusion mod dokumentation samt ydelse af procentgodtgørelse

  

Udbetaling af time- og dagpenge (diæter)

Time- og dagpenge er et fast beløb, som AU betaler til dækning af merudgifter til måltider, småfornødenheder og transport på bestemmelsesstedet når du har været på en tjenesterejse på over 24 timer, der er forbundet med en overnatning.
  

Udgangspunktet er, at 75 pct. af beløbet skal dække merudgifter til måltider fordelt på følgende procentsatser:
 

  • 15 pct. til morgenmad
  • 30 pct. til frokost
  • 30 pct. til middagsmad
     

De resterende 25 pct. skal dække småfornødenheder. Disse kan fx være mellemmåltider, transport fra hotel til tjenestested (lokaltransport), private telefonsamtaler og avis.

  

Måltider

Hvis du får (gratis) måltider i tilknytning til tjenesterejsen – fx morgenmad på hotellet eller frokost som en del af konferencen, reduceres time- og dagpengene efter samme procentsatser. I RejsUd skal du sætte flueben i det måltid, som du har modtaget, og dine time-og dagpenge vil dermed blive reduceret for dette måltid.

  

Sats

Den aktuelle time- og dagpengesats fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære, som du finder i menuen til højre. Bemærk: I satsreguleringscirkulæret omtales udgifter både som udgifter og ’merudgifter’. Der er tale om et og samme beløb, der er indeholdt i time-og dagpengesatsen.

Refusion mod dokumentation

På éndagsrejser (under 24 timer eller uden overnatning) og rejser, hvor du ikke har ret til time-og dagpenge, dækkes udgifter til måltider i form af refusion mod dokumentation. Der kan således ikke udbetales time-og dagpenge for en rejse, der varer under 24 timer, selv om den er forbundet med en overnatning.
 

Det vil sige, at du enten betaler med dit AU-kreditkort eller selv lægger ud privat – bagefter skal du afregne dine udgifter i RejsUd. Her er det vigtigt, at du husker at gemme dine kvitteringer, så du kan dokumentere udgifterne.

Refusion mod dokumentation samt ydelse af procentgodtgørelse

Time-og dagpenge

Du skal ikke dokumentere dine udgifter til forplejning, småfornødenheder og transport på bestemmelsesstedet, når du får udbetalt time- og dagpenge, da disse udgifter skal afholdes af de time-og dagpenge du får udbetalt.

   

Procentgodtgørelse

Du skal dokumentere dine udgifter til dine 3 hovedmåltider. Procentgodtgørelsen udgør merudgifter til transport på bestemmelsesstedet, småfornødenheder m.v.

 

Udbetaling

Time- og dagpengebeløbet samt procentgodtgørelsen udbetales for hver fulde 24 timer, en tjenesterejse har varet, når den har været forbundet med overnatning. Vær opmærksom på, at der ikke på samme tjenesterejse kan udbetales både time-og dagpenge og procentgodtgørelse.