Kontant forskud

Forskud er et kontant beløb som udbetales til en rejsende, før det egentlig er nødvendigt, da den rejsende har et kreditkort.

Det kontante forskud skal benyttes til betaling af de tjenestelige udgifter, der er forbundet med rejsens gennemførelse. Der kan således udbetales forskud svarende til rejsens tjenestelige udgifter, som den rejsende selv skal betale kontant under rejse. (Husk der må gerne hæves kontanter i udlandet – hævning af kontanter er altid en privat udgift).

Et forskud skal stå i rimeligt forhold til de forventede rejseudgifter og udbetales kun i dansk kroner til den rejsendes NEM-konto.

Forskud er statslige midler, og kan kun bruges til tjenestelige udgifter.

Hvem kan få forskud

Ansatte kan som udgangspunkt ikke få forskud, hvis de er berettiget til et kreditkort. Der kan i enkelte tilfælde udbetales forskud, hvis det ikke er muligt at anvende kreditkort som betalingsmiddel i landet.

Forskud kan som udgangspunkt kun udbetales til ansatte.
Hvis der skal udbetales forskud til studerende eller eksterne, skal der vedhæftes en godkendelse fra institutlederen.

Hvornår kan der udbetales forskud

Forskuddet kan tidligst udbetales 14 dage før planlagt rejsetidspunkt, med mindre det dokumenteres, at den rejsende har et kontant udlæg forud for de nævnte 14 dage. Som eksempel kan nævnes deltagergebyr til kongres, som ikke har kunnet betales på anden vis.

Hvornår afregnes et forskud

Et forskud skal afregnes hurtigst muligt efter hjemkomsten - dog senest 3 måneder efter at forskuddet er udbetalt.

Hvordan afregnes et forskud

Afregning af forskud sker i forbindelse med endelig afregning via RejsUd – se vejledning

Bemærk

  • Der kan kun undtagelsesvis gives forskud.
  • Størrelsen af et forskud kan højst svare til de forventede udgifter.
  • Begæring om et kontant forskud skal ske via RejsUd – budget skal vedhæftes
  • Afregning foretages via RejsUd – se vejledning