Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne

I juni 2002 vedtog Folketinget Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (revideret i 2018, se: lovbekendtgørelse nr. 881 af 20. juni 2018). Formålet med loven er bl.a. at sprede gode erfaringer mellem uddannelsesinstitutioner, lette valg af uddannelse for borgerne og gøre information om indhold, kvalitet og niveau af uddannelsesudbud lettilgængeligt for den bredere offentlighed.

Denne side fungerer som en samlet indgang til de oplysninger, som loven foreskriver, at universitetet skal gøre tilgængelig (se evt. Styrelsens vejledning). I undermenuerne nedenfor finder du mere information.