Studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald og overgang til beskæftigelse

Gennemførelse og frafald

Oplysninger om gennemførelse og frafald på Aarhus Universitet - se siden for studienøgletal og -statistikker.

Endvidere offentliggør Danske Universiteter hvert år, som en del af universiteternes statistiske beredskab, oplysninger om gennemførelse og frafald for bachelor- og kandidatuddannelser på landsplan - se tabel G.

Overgang fra uddannelse til beskæftigelse

Aarhus Universitet ønsker at medvirke til, at Universitetets kandidater opnår den bedst mulige overgang til arbejdsmarkedet. For at kunne arbejde målrettet med dette ønske, er det en forudsætning at have kendskab til situationen for Universitetets kandidater på arbejdsmarkedet, og ønsket om dette kendskab har resulteret i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse.

Uddannelses- og Forskningsministeriet opgør årligt beskæftigelsen for universiteternes nyuddannede bachelorer, kandidater og ph.d.'er.