Karaktergivning og prøveformer

 

Karakterstatistik

Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter og kandidatspecialer samt karaktergennemsnit for hele uddannelser, hvor karaktergennemsnit fremgår af eksamensbeviset. 

7-trinsskalaen

Introduktion til den gældende karakterskala: 7-trinsskalaen

Læs mere om reglerne for karakterer i Karakterskalabekendtgørelsen

Generelt om prøver

Den vifte af prøveformer, der anvendes på Aarhus Universitet, afspejler det brede spekter af viden og færdigheder hos eksaminander, som testes og dokumenteres ved prøver igennem uddannelserne.

Bedømmelsen af prøver kan ske med eller uden brug af intern og ekstern censur.

Læs mere om prøver her: