Evalueringer af undervisningen

Et højt fagligt niveau i uddannelserne kræver en kontinuerlig indsats i kvalitetssikringen. Derfor er et målrettet arbejde med at vurdere, udvikle og sikre uddannelsernes kvalitet nødvendig for at opfylde en målsætning om et højt fagligt niveau. Aarhus Universitet arbejder derfor hele tiden med evaluering af undervisningen. På de enkelte fakulteter er dekanen ansvarlig for uddannelsernes kvalitetsudvikling og løbende opfølgning på evalueringerne.

Evalueringer på fakulteterne

Arts

Aarhus BSS
Aarhus BSS har lagt undervisningsevalueringer ud på de enkelte studieportaler. Disse findes via Studieportalen, hvorefter det ønskede fag så vælges. Herefter vælges Undervisning og dernæst Kursusevalueringer.

HealthScience and Technology
Science and Techonology har lagt undervisningsevalueringer ud på de enkelte studieportaler. Disse findes via Studieportalen, hvorefter det ønskede fag så vælges. Herefter vælges Undervisning og dernæst Undervisningsevalueringer.

Studiemiljø og studentertilfredshed

Som en del af den samlede kvalitetssikring i uddannelserne, foretages der på Aarhus Universitet  undersøgelser af det psykiske studiemiljø samt undervisningsmiljøet, for at understøtte ønsket om et fagligt højt niveau og trivsel blandt universitetets studerende.

  • Studiemiljøundersøgelsen offentliggøres her
  • Undervisningsmiljøvurdering (UMV) kan fx udformes efter følgende model fra Dansk Center for Undervisningsmiljø

Evaluering på universitetsområdet

Efter beslutning af Folketinget, er der foretaget evaluering af universitetsområdet. Evalueringen sker som følge af ønsket om at undersøge virkningerne af de senere års fusioner mellem en række universiteter, samt af universitetsloven fra 2003 med ændring af universiteternes styreformer.

Læs mere om evalueringer i Danmark: