Bevisfaggruppen

Arbejdet med udviklingen af AU’s egenudviklede system til generering af eksamensbeviser, AU Bevis, er forankret i AU Uddannelse, Studiesystemer. I dette fortsatte arbejde er det et ønske så vidt muligt at inddrage interessenter for og slutbrugerne af de(n) bevisløsning(er), der udvikles.

Bevisfaggruppens deltagere forventes at bidrage med viden om bevisudstedelsesprocessens arbejdsopgaver og i et vis omfang til kravs-, prioriterings- og udviklingsarbejdet.

Følgende personer er repræsenteret i bevisfaggruppen:

Hver person repræsenterer et organisatorisk eller administrativt område ved Aarhus Universitet og som følge heraf, er det bevisfaggruppens formål at repræsentere de ønsker og krav til AU Bevis, som måtte opstå.