Brightspace


Om Brightspace

Brightspace er en læringsplatform – også kaldet et Learning Management System (LMS). Et LMS er en betegnelse for en platform til udvikling, distribuering, afholdelse og administration af undervisnings­materialer og -aktiviteter via nettet.

Om CED

Centre for Educational Development (CED) forvalter, supporterer og videre­udvikler platformen. CED er AU's universitets­pædagogiske center.

Vi arbejder med lærings­teknologi (EDU IT), forsker, udbyder kurser og tilbyder rådgivning og sparring om universitets­pædagogik til alle fagmiljøer på AU.

Brightspace-nyheder

Kursusevaluering er også en del af Brightspace

- Administrativt

Kursusevalueringen på Aarhus Universitet vil fortsat være en integreret del af universitetets læringsplatform – også med skiftet til Brightspace. Mens…

Nu er Brightspace i luften

- Administrativt

Når efterårssemesteret lige om lidt skydes i gang, er det samtidig startskuddet for AU’s nye læringsplatform Brightspace, som nu fuldt og helt afløser…

Nu kan du gøre efterårets kurser klar i Brightspace

- Administrativt

Efterårets kurser er nu tilgængelige i Brightspace, der efter sommerferien afløser Blackboard. Dermed kan du som underviser begynde at opbygge dine…

CED-­support

For spørgsmål til funktionalitet eller tekniske problemer:

Åbningstider

  • Mandag-torsdag kl. 9:00-15:00
  • Fredag kl. 9:00-14:00

Serviceinfo

Ser om der er generelle problemer med Brightspace på serviceinfo: