How to see your employment relationship

How you see your employment

You can see data regarding your employment under Employment info in mitHR.

You can view data on all current and previous employment relationships.

Use the mitHR dictionary if there is data you do not know the meaning of.

Contact your immediate manager or secretary if you see data you think is incorrect.

14 STEPS

1. Tilgå mitHR og fanen Mig.

Step 1 image

2. Vælg Personlige oplysninger under APPS.

Step 2 image

3. Vælg Ansættelsesinfo.

Step 3 image

4. Her kan du se detaljeret data vedrørende dit ansættelsesforhold.

Step 4 image

5. Har du flere igangværende eller tidligere ansættelsesforhold kan du nemt skifte mellem dem øverst på siden under Forretningstitel.
Du finder din startdato under Ansættelseshistorik nederst på siden.

Step 5 image

6. Åben værdilisten og vælg det ansættelsesforhold du ønsker at se data på.
Inaktiv betyder at ansættelsesforholdet er afsluttet.
Lønsystemberettiget betyder at det er et lønnet forhold.
Intet lønsystem betyder at det er en ulønnet tilknytning.

Step 6 image

7. Hvad kan du ellers se under Ansættelsesinfo på dig selv.

Step 7 image

8. Under Yderligere info om ansættelsesforhold ligger der yderligere data om evt. påmindelser ifm. dit ansættelsesforhold samt data vedr. elevforhold og adjungeret tilknytninger, hvis det er relevant for dig.

Step 8 image

9. Under Ugentlig arbejdstid kan du se hvordan dit ugentlige timetal er fordelt på en uge.

Step 9 image

10. Under Ledere kan du se hvem din linjeleder er.
Linjeleder er din nærmeste personaleleder og den der godkender evt. ferie og fravær på dig.
Du kan også se hvem din MUS-leder er, hvis MUS håndteres af anden end din linjeleder.

Step 10 image

11. Under Ansættelseshistorik kan du se hvornår ansættelsesforholdet er oprettet, ændret og evt. afsluttet.

Step 11 image

12. Tryk Udvid for at se Ansættelseshistorik.

Step 12 image

13. Nederste linje i historikken viser startdato for ansættelsesforholdet.

Henover vises hvornår der er sket ændring af enten data på ansættelsesforholdet eller af dine ledere.

Step 13 image

14. Klik på Huset for at komme tilbage til startsiden/hjem.

Step 14 image

Here's an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2107084/S-dan-ser-du-dit-ans-ttelsesforhold-i-mitHR--Medarbejder-?iframeHash=mobilequick-1Next step

Guide

The guide is shown below.


Get the guide as a pdf by selecting Print it/Print via the down arrow in the guide and press Start.
You can choose between several different formats. Read more about using guides here

Click on the square in the upper right corner of the video to maximize the video to full screen.

Note: To access the guide in English, follow these steps and choose english.

1.

 

2.

3.

If you don't get the help you need from this page, please contact your secretary,