Karrieretilbud til studerende og yngre forskere

Erhvervssatsningen på AU handler også om at uddanne dimittender til fremtidens arbejdsmarked.

Derfor skal alle studerende have mulighed for at samarbejde med relevante aftagere som en del af deres uddannelse, og de studerende skal knyttes tættere til arbejdsmarkedet allerede i studie­tiden. Herved sikrer vi, at universitetets dimittender fortsat har høj beskæftigelse samlet set.

De vigtigste karriere fremmende aktiviteter er: