Samarbejde med Jobcenter Aarhus

Jobcenter Aarhus og Aarhus Universitet har indgået et samarbejde, der sigter på at lette overgangen til jobmarkedet for universitetets dimittender.

Konkret betyder samarbejdet bl.a., at virksomhedskonsulenter fra jobcenteret tilbyder karrierevejledning til de studerende på alle fakulteter både i form af individuel karrierevejledning, deltagelse i karrierekurser for de studerende og via online træning i Career Management Skills. 

Online Career-Management-Skills træning

Siden primo 2018 har ca. 400 kandidatstuderende pr. år fulgt online træning i Career-Management-Skills (CMS). Forløbene er finansieret af Jobcenter Aarhus og udbydes af både Stecher Inst. og Ballisager. I et samarbejde mellem karrierecentre, studievejledning og jobcenteret har de forskellige studieretninger fået tilbudt pladserne. 

Jobcenterordning i The Kitchen

Herudover har The Kitchen indgået et samarbejde med Jobcenter Aarhus. Samarbejdet går ud på at hjælpe entreprenante AU-dimittender med at komme godt fra start i deres egen virksomhed, også efter endt uddannelse.

Kontakt

Jette Hammer

Chefkonsulent Erhverv og Innovation - Partnerskaber