Case Competitions på AU

Via case competitions kan AU-studerende sætte deres viden i spil i løsningen af konkrete problemstillinger i virksomheder og organisationer og derved knytte bånd til det private og offentlige erhvervsliv og skabe konkret værdi til samfundet.

Erhverv og innovation er projektleder på den tværfakultære case competition for alle AU-studerende; Circle U. Challenge


Andre eksempler på case competitions på AU: