Innovation og entreprenørskab

Indsatser:


FLERE VIDENSBASEREDE SPINOUTS OG STARTUPS

Nye levedygtige virksomheder skabes på hele Aarhus Universitet med udgangspunkt i forskningsbaseret viden og bæredygtighed samt gennem et effektivt system for scouting-indsats, inkubation, acceleration og funding.

  • A: Flere spinout-cases screenet.
  • B: Flere iværksættervirksomheder på tværs af Aarhus Universitet.
  • C: Etablering af metode til prioritering af de mest lovende cases til acceleration.
  • D: Flere cases opnår ekstern finansiering.
  • E: Sikre et tæt samarbejde mellem The Kitchen, fakulteter, institutter, innovationshubs og de administrative støttefunktioner.

 

MERE ENTREPRENØRIEL ERFARING

Et stigende antal studerende, ph.d.-studerende og forskere tilbydes uddannelse i intra- og entreprenørskab og trænes igennem praktikforløb og projekter i startups og spinouts på tværs af Aarhus Universitet.

  • A: Kompetenceudvikle og inspirere flere forskere, ph.d.-studerende og studerende med alle typer fagligheder til at omsætte viden til værdi gennem startups og spinouts.
  • B: Omfattende antal workshops med iværksætterindhold for studerende, ph.d.-studerende og forskere.
  • C: Understøtte undervisningsforløb for studerende, ph.d.-studerende og forskere omkring det at være innovativ og entreprenøriel.