Projekter med erhvervsliv og offentlige institutioner

Indsatser

Flere værdiskabende samarbejder

Virksomheder og offentlige institutioner finder løsninger på samfundets vigtigste problemstillinger igennem forskningssamarbejde og vidensdeling.

  • A: Flere konkrete aktiviteter mellem Aarhus Universitet og både den offentlige og private sektor samt civilsamfundet gennem konstruktive rammer for det gensidige samarbejde.
  • B: Aarhus Universitet betragtes som en lettilgængelig, fremragende og troværdig samarbejdspartner inden for forskningssamarbejde og vidensdeling.
  • C: Forskere oplever værdi ved tværfagligt samarbejde med eksterne parter.

 

Dimittender skaber værdi

Dimittender, ph.d.-dimittender og yngre forskere bidrager med deres dybe faglighed til at løse samfundets vigtigste problemstillinger.

  • A: Flere danske og internationale studerende, ph.d.-studerende og yngre forskere udvikler og anvender deres faglighed i interaktion med danske og internationale aftagere.
  • B: Aarhus Universitet gør det mere enkelt for virksomheder, organisationer, studerende, ph.d.-studerende og undervisere at samarbejde.
  • C: Studerende, ph.d.-studerende og yngre forskere kvalificeres til og ser værdien i at søge mod en bred vifte af private og offentlige institutioner, ikke mindst små og mellemstore virksomheder.
  • D: Private og offentlige institutioner, ikke mindst små og mellemstore virksomheder, motiveres til at ansætte flere studerende, dimittender, ph.d.-dimittender og yngre forskere.