Stærkere grundlag

Indsatser

Kultur

Initiativer og incitamenter, der fremmer og forankrer eksternt samarbejde og entreprenørskab.

 • A: Skabe bred opbakning internt hos den enkelte medarbejder og eksternt hos samarbejdspartnere til bedre rammer og incitamenter for erhvervssamarbejde og innovation.
 • B: Sikre ekstern finansiering til initiativer og incitamenter, der styrker samarbejdet mellem Aarhus Universitet og samarbejdspartnere.
 • C: Bidrage til etablering af en kommerciel fond i samarbejde med regionale aktører for at understøtte iværksætteri.
 • D: Dokumentere erhvervs- og innovationskultur på universitetet gennem løbende analyse.
   

Mere professionel infrastruktur

Effektive systemer og rammer, der understøtter eksternt samarbejde og entreprenørskab.

 • A: Implementere et digitalt system til vidensdeling og professionel håndtering af eksterne samarbejder (CRM).
 • B: Skabe effektive og inddragende beslutningsprocesser internt på universitetet for at sikre de bedst mulige rammer.
 • C: Alumner oplever værdi af tilbud, og flere indgår i aktiviteter på universitetet.
 • D: Udvikle infrastruktur og fysiske rammer i The Kitchen.
   

Mere synlighed

Intern og ekstern kommunikation omkring Aarhus Universitets vision for erhvervssamarbejde og innovation.

 • A: Alle forskere, ph.d.-studerende og studerende på Aarhus Universitet kender til mulighederne for iværksætteri, erhvervssamarbejde og karriere.
 • B: Relevante private og offentlige aktører kender til mulighederne for samarbejde med Aarhus Universitet.
 • C: Styrke samarbejde og vidensdeling på tværs af Aarhus Universitet om iværksætteri, erhvervssamarbejde og karriere.