For ACA-medarbejdere

Nyheder

10.03.2020 |

Mini-arbejdsmiljøuddannelse for ledere

Den store ledergruppe i ACA deltog den 4. marts i mini-arbejdsmiljøuddannelse for ledere.

12.02.2020 |

Parkering på Campus i Emdrup

Fra den 1. marts har ParksZone tilsyn med parkeringspladserne på campus i Emdrup.

MUS

MUS-temaer 2020

På LSU-mødet i ACA den 28. februar 2020 var der enighed om at bibeholde de eksisterende temaer:

 • Kompetenceudvikling, herunder pejlemærker for en 4-årig periode frem i tiden
 • Samarbejde og videndeling i ACA’s funktionsområder og på tværs i organisationen
 • Generel trivsel og psykiske arbejdsmiljø. 
 • Den gode omgangstone


AU HRs information om MUS

 

Outlook Mailinglister

 

Afdeling

Liste
(redaktør)

AARHUS

Liste
(redaktør)

EMDRUP

 

ACA Alle

Fællesliste for Aarhus og Emdrup:

#Arts ACA Alle
(Bettina Houlberg)

Fællesliste for Aarhus og Emdrup:

#Arts ACA Alle
(Bettina Houlberg)

 

ACA Stab

Fællesliste for Aarhus og Emdrup:

#ACA Stab
(Bettina Houlberg)

Fællesliste for Aarhus og Emdrup:

#ACA Stab
(Bettina Houlberg)

 

Bygning: Drift

#AR Byg 1 Drift
(Anne Risager)

#AR Byg 2 Drift
(Anne Risager)

 

Bygning: Rengøring

#AR Byg 1 Rengøring
(Anne Risager)

#AR Byg 2 Rengøring
(Anne Risager)

 

Bygning: Stab

#AR Byg Stab
(Anne Risager)

Ingen

 

HR

Fællesliste for Aarhus og Emdrup:
#Arts HR
(Helle Sindal)

Fællesliste for Aarhus og Emdrup:
#Arts HR
(Helle Sindal)

IT

#Arts IT Aarhus
(Michael Møltorp)

#Arts IT Emdrup
(Erik Hein Møller)

 

Kommunikation

#AU KOM AR Aarhus
(Eva Husted)

#AU KOM AR Emdrup
  (Carsten Henriksen)

 

Ph.d.

Fællesliste for Aarhus og Emdrup:

#Arts Ph.d.
(Steen Weisner)

Fællesliste for Aarhus og Emdrup:

#Arts Ph.d.
(Steen Weisner)

 

Studier

#Arts Uddannelse Aarhus
(Eva Marie Rasmussen)

#Arts Uddannelser Arts Emdrup
(Eva Marie Rasmussen)

 

Økonomi

#Arts og BSS Økonomi Aarhus
(Mathias Madsen)

#Arts og BSS Økonomi Emdrup
(Mathias Madsen)

 

Evakuering

Huskeliste

 1. ALLE skal tage et ansvar og hjælpe til med at ALLE i HELE bygningen bliver alarmeret.

 2. Der er ikke centrale varslingsanlæg i alle områder i AU, så det er vigtigt, at man også husker at alarmere etagerne over, under og ved siden af.

 3. Der er ingen navngivne personer med særlige opgaver, da huset er så dynamisk. Derfor skal alle tage initiativ og hjælpe til med evakuering.

 4. Bygningen er inddelt i evakueringsområder, - ofte en etage/gang eller lignende logiske inddeling.

 5. Der er én evakueringsboks pr. område med to veste med tilhørende kort, der fortæller, hvad man skal gøre, så alle der kan læse dansk eller engelsk kan påtage sig rollerne. 

 6. Første person ifører sig den GULE vest og sørger for, at hele det tilhørende område bliver evakueret. Vedkommende bør uddelegere opgaver så alle hjælper til.

 7. Næste person ifører sig den ORANGE vest og går til samlepladsen som er vist på bagsiden af kortet. Her holder man styr på, om der mangler nogen fra ens område.

 8. Det er vigtigt, at ALLE mødes på samlepladsen, så man kan få overblik over evt. savnede personer.

 9. Det allervigtigste er, at man stikker en finger i jorden, holder hovedet koldt og bruger sin sinde fornuft!

 10. Er du i tvivl, kan du altid ringe 1-1-2. Ved mindre tvivl kan 1-1-4 eller AUs vagtnr. 87 15 16 17 benyttes.