For ACA-medarbejdere

Nyheder og informationer

08.07.2020 | ACA

Status lønforhandlinger i ACA

Lønforhandlingerne i ACA i 2020 er nu afsluttet, og Arts HR er sammen med ledelsen i gang med at udarbejde svar til medarbejdere i ACA. Svarene forventes udsendt til alle ansøgere i løbet af august måned. Lønforbedringerne kommer først med i august-lønnen og varig tillæg vil være med virkning pr. 1. april 2020.

07.07.2020 | ACA

Adgange til ACA bygninger

Bygningers åbningstider i sommerperioden i Aarhus og i Emdrup


MUS

MUS-temaer 2020

På LSU-mødet i ACA den 28. februar 2020 var der enighed om at bibeholde de eksisterende temaer:

  • Kompetenceudvikling, herunder pejlemærker for en 4-årig periode frem i tiden
  • Samarbejde og videndeling i ACA’s funktionsområder og på tværs i organisationen
  • Generel trivsel og psykiske arbejdsmiljø. 
  • Den gode omgangstone


AU HRs information om MUS