For ACA-medarbejdere

Om Administrationscenter Arts (ACA)

Administrationscenter Arts (ACA) er en del af AU’s Enhedsadministration, som består af fire administrationscentre (ét på hvert fakultet) og en fællesadministration. Centret blev oprettet i 2011 og ledes af Administrationschef Ole Jensen.

Aarhus og Emdrup

ACA beskæftiger omkring 200 medarbejdere på to geografiske placeringer i hhv. Aarhus og Emdrup. De varetager administrative opgaver for fakultetets institutter og centre inden for HR, bygningsservice, økonomi, IT, kommunikation, ph.d.- og studieadministration. Administrationscentret huser desuden Arts Karriere og arbejder tæt sammen med Det Kongelige Biblioteks afdelinger på Arts.

Sammenhængende løsninger

ACA understøtter fakultetets kerneaktiviteter inden for forskning og uddannelse. Det sker gennem en veletableret partnerordning, som sikrer en tæt kontakt mellem fagmiljøer og administration. Medarbejderne er højt specialiserede, men de arbejder i udpræget grad også på tværs af faggrupper for at skabe sammenhængende og helhedsorienterede løsninger til institutter og centre.

Oversigt over ACA's funktionsområder


Nyheder og informationer

22.04.2021 | Arts

Oplæg om arbejdspladskultur v. Mads Lønnerup

Her kan du se eller gense oplægget med Mads Lønnerup, som blev afholdt i ACA fredag den 16. april i forbindelse med Arbejdspladskulturindsatsen.

04.12.2020 | Medarbejdere

Valg til arbejdsmiljøorganisationen: Læs hvad der driver næstforpersonen i LAMU ACA

”Det er fedt at kunne give det lille ekstra, der skal til, for at dagen bliver bedre – udfordringer skal løses”. Sådan beskriver arbejdsmiljørepræsentant og næstforperson i LAMU (det lokale arbejdsmiljøudvalg) Kristine Kirk Mørk det arbejde, hun siden 2018 har bidraget til, for at sikre det gode arbejdsmiljø i ACA.

Aktivitetskalender

  • 6. maj 2021: Arbejdspladskulturindsats drøftes i Den store ledergruppe
  • 4. juni 2021: Møde i det lokale samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg
  • 24. september 2021: Møde i det lokale samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg
  • Oktober 2021: Introdag for nye medarbejdere i ACA
  • 26. november 2021: Møde i det lokale samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg

Information

ACA i en coronatid

Myndighederne anbefaler så vidt muligt hjemmearbejde frem til den 5. april 2021 Følg med på AUs Corona hjemmeside, som løbende opdateres med nye retningslinjer, vi skal følge for at sikre en tryg og sikker arbejdsplads.   

Her finder du de retningslinjer, der gælder for ACA.  

Genåbningsgruppe

I ACA er der nedsat en genåbningsgruppe bestående af næstforpersonerne i LAMU og LSU, Liselotte Bærentsen og Susanne Vork Svendsen, og Administrationschef Ole Jensen. Gruppen varetager relevante drifts- og arbejdsmiljømæssige hensyn i forbindelse med drift af ACA i en Corona tid.

Spotmålinger

I forbindelse med coronanedlukningen er der i ACA udarbejdet to spotmålinger - én om hjemmearbejdspladsen og én om varetagelse af kritiske funktioner.

Spotmåling om hjemmearbejdspladsen - kontoransatte i ACA

Spotmåling om varetagelse af kritiske funktioner - Arts Byg og Arts IT