For ACA-medarbejdere

Om Administrationscenter Arts (ACA)

Administrationscenter Arts (ACA) er en del af AU’s Enhedsadministration, som består af fire administrationscentre (ét på hvert fakultet) og en fællesadministration. Centret blev oprettet i 2011 og ledes af Administrationschef Ole Jensen.

Aarhus og Emdrup

ACA beskæftiger omkring 200 medarbejdere på to geografiske placeringer i hhv. Aarhus og Emdrup. De varetager administrative opgaver for fakultetets institutter og centre inden for HR, bygningsservice, økonomi, IT, kommunikation, ph.d.- og studieadministration. Administrationscentret huser desuden Arts Karriere og arbejder tæt sammen med Det Kongelige Biblioteks afdelinger på Arts.

Sammenhængende løsninger

ACA understøtter fakultetets kerneaktiviteter inden for forskning og uddannelse. Det sker gennem en veletableret partnerordning, som sikrer en tæt kontakt mellem fagmiljøer og administration. Medarbejderne er højt specialiserede, men de arbejder i udpræget grad også på tværs af faggrupper for at skabe sammenhængende og helhedsorienterede løsninger til institutter og centre.

Oversigt over ACA's funktionsområder


Nyheder og informationer

19.05.2021 | Arts

Introdag for nye medarbejdere i ACA

Hvad laver man i fakultetssekretariatet Arts? Hvilke opgaver løser kommunikationsafdelingen? Og hvem er chef i HR? Det, og meget andet, vil du som ny medarbejder i ACA blive meget klogere på, hvis du deltager i introdagen i ACA den 2. november 2021. Invitation udsendes i efteråret.   

22.04.2021 | Arts

Oplæg om arbejdspladskultur v. Mads Lønnerup

Her kan du se eller gense oplægget med Mads Lønnerup, som blev afholdt i ACA fredag den 16. april i forbindelse med Arbejdspladskulturindsatsen.


Aktivitetskalender

  • 20. august 2021: Sommerfest i ACA (Aarhus)
  • 24. september 2021: Møde i det lokale samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg
  • 30. september 2021: Sommerfest (Emdrup)
  • 2. november 2021: Introdag for nye medarbejdere i ACA 
  • 26. november 2021: Møde i det lokale samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg