Kontorartikellager Tåsingegade 3 i Aarhus

Kontorartikellageret er fælles for alle brugere af Tåsingegade, som hører til BSS eller ACA. Det befinder sig på 3. etage i bygning 1443. Her kan du finde det meste af, hvad du har behov for af kontorartikler. Det er også stedet, hvor du kan skille sig at med kontorting, du ikke længere bruger, eller måske du kan finde "nyt" på vores genbrugsstation.

Vi har en ambition om at gøre lageret og hele processen mere bæredygtig og overskuelig. I den proces er der blevet implementeret et par nye tiltag.

Nedenfor finder du en Q&A, hvor vi prøver at besvare nogle af de spørgsmål, du måtte have.


Hvad kan du finde på lageret?

Lageret ser overordnet ud som på skitsen øverst til højre. Der er 8 reoler med kontorartikler, 2 reoler med ringbind , 2 reoler, der udgør vores "genbrugsstation” til brugte artikler der trænger til et nyt hjem og "seminar/kursus-hylde" med artikler egnet til seminar og kursus. Der er dersuden en "party-hylde" med festartikler til fx julefrokoster og fødselsdag.

Hvem har adgang til lagret?

Alle medarbejdere ved Aarhus Universitet tilknyttet BSS og ACA, som har tilknytning til lageret i Tåsingegade 3, på 3.etage, bygning 1443.

Hvem står for lageret, og hvordan får jeg fat i de pågældende personer, hvis kassen/hylden er tom, eller jeg tager det sidste af noget?

Arts Bygningsservice og ACA Stab - Bettina Houlberg, Kathrine Guldager, Anne Westergaard Hansen og Emilie Larsen Bro.

Har du spørgsmål til kontorartikellageret er du velkommen til at kontakte Emilie Larsen Bro embro@au.dk og Bettina Houlberg bho@au.dk.

Hvordan er lageret tænkt benyttet?

Kontorartikellageret har til formål at forsyne medarbejdere med kontorartikler til eget behov. Vi opfordrer derfor til, at du ikke tager lagervarer til større seminarer eller arrangementer eller samler til lager i afdelingen. 

På den måde kan Lyreco, som står for opfyldningen af lageret, også følge med.

Ved arrangementer, eksempelvis et seminar, bestiller afdelingen selv de nødvendige artikler hjem.

Hvilke varer er på hylderne og i kasserne, og hvorfor er nogle varer taget væk?

Vi har længe arbejdet på en større renovering af lageret ud fra et ønske om, at få lageret til at fremtræde mere overskueligt og undgå spild. I den proces har vi taget højde for, hvilke artikler, der er på AU´s indkøbsaftaler og hvilke artikler, der bruges mest af vores brugere.

Kontorartikler, som ikke hører til fælleslageret - f.eks. hvis du ønsker et ringbind i lilla eller en speciel kuglepen - indkøbes efter aftale med nærmeste leder og udgiften betales af egen enhed. Det er kun varer, som alle "tager en bid af", der betragtes som en del af fælleslageret og dermed dækkes af en fælleskonto, som BSS og ACA er fælles om. 

Lageret er sorteret således, at lignende produkter ligger samlet, og hvert produkt så vidt muligt har sin egen skuffe. Udenpå skuffen vil der oftest være et foto af varen. 

Hvor er de forskellige ting placeret?

I reolerne 1-8 er der placeret forskellige kontorartikler. Derefter er reolen med ringbind og herefter vores ”genbrugsstation”.

Nedenfor følger en kort oversigt over artiklerne i reolerne 1-8.

Reol 1. - 4.

Artikler, der hører til på skrivebordet.  

Reol 4. - 8. 

Alt i papir og plastiklommer

Reol 9. - 12. 

Genbrugsstation 

Reol 15. - 18.

Ringbind 

Resterende reoler 

Artikler, der falder uden for de øvrige kategorier - Papir. 

Hvordan foregår bestilling og opfyldning til lageret?

Der er lavet aftale med Lyreco om månedlig bestilling og opfyldning. Dette sker ved, at en Lyreco medarbejder scanner varenumre fra kasserne eller hylderne på lageret ind, og via et kendt minimum og maksimum af antal, vurderer behov for opfyldning og bestiller. Varerne modtages hver måned og Lyreco chaufføren pakker ud og sætter på hylder mv. 

Papaffald stilles på aftalt sted i foyerområdet, hvorefter dette fjernes af husets betjente.

Hvordan er processen for kopipapir og A3-papir?

Kopipapir (A4) findes i rengøringsrummet på 0. etage. Hvis der mangler papir i kopirum på en etage, kan du sende en mail til betjentene (BSS), som sørger for at bringe det frem til det lokale, du angiver, at det mangler. 

Gunnar Sonni Ellefsen: gunnar@au.dk og Thomas Kruse: thomas@au.dk

A3 papir finder du på kontorartikellageret på 3. etage. 

Hvis beholdningen af papir er ved at være i bund, er du velkommen til at kontakte Emilie Larsen Bro embro@au.dk eller Bettina Houlberg bho@au.dk.

Hvad betyder ”genbrugsstationen” og hvordan fungerer den?

Genbrugsstationen er idéen om at give de ting, som man ikke selv skal bruge længere, videre til andre kollegaer.

På den måde sikrer vi, at der ikke hober sig en masse ting op, og samtidig agerer vi mere miljøvenligt.

Der er desuden en sektion dedikeret til artikler egnet specifikt til seminar og kursus. 

Det forventes, at du selv vurderer, om din vare er i så pæn stand, at du ønsker at give den videre. Alternativt er det DIT ansvar, at varen bortskaffes. Er du i tvivl om, hvordan, kan du kontakte de lokale betjente i huset (BSS):

Gunnar Sonni Ellefsen: gunnar@au.dk og Thomas Kruse thomas@au.dk

Hvad gør jeg med kontorartikler, jeg har tilovers ved flytning eller andet?

Du opfordres til at sortere og sætte egnet materiale på lagerets genbrugsstation.

På den måde kan andre få glæde af det og vi bidrager til at skåne miljøet en smule mere.  Modsat, opfordrer vi ikke til, at du vælger at sætte brugte ting usorteret på lager f.eks. i en flyttekasse!

Jeg har bestilt ekstra varer hjem via min egen afdeling til et seminar. Efter seminaret er der en del tilbage - kan jeg sætte det et sted, hvor andre kan bruge det?

Der etableres en såkaldt ”seminar-hylde”, hvor overskydende seminarmaterialer kan placeres, således andre kan bruge af det. Vi agerer mere miljøvenligt, og tingene fylder ikke bare op eller smides ud. 

Hvad gør jeg med brugte batterier?

 Ved indgangen til bygning 1440 står der en stor tønde, som er beregnet til brugte batterier. I opfordres til at benytte denne i stedet for at lægge brugte batterier på lageret på 3. etage.   

Hvad gør du, når toner skal skiftes eller afhentningskassen (LYRECO-kassen) er fuld?

Spørgsmål

Svar

Hvordan bestilles der ny toner og ny ”Waste Box”

Xerox: Maskinen sender selv en bestilling til leverandøren.

Hvor leveres ny toner og ”Waste Box”     

Xerox: Leverandøren afleverer toner og ”Waste Box’e” i printerrummet 

Hvordan skifter jeg toner og ”Waste Box”?    

Følg anvisningerne på Xerox maskinen, som viser en trin-for-trin guide til, hvordan man skifter.

Hvad gør jeg med brugte printerpatroner og ”Waste Box’e”?    

Alle mærker: Brugte printerpatroner og ”Waste Box’e” pakkes i den blå kasse, som er placeret i jeres kopirum.

Der er ingen særlige krav til selve pakningen.

Hvad gør jeg når den blå kasse i vores lokale printerrum er fuld?    

-Når den blå kasse er fuld, tømmes den i de grønne, høje papkasser på kontorartikellageret. Ansvaret for tømning af de blå kasser løftes kollektivt af medarbejderne. Printerpatronerne i de grønne, høje papkasser bliver afhentet af Lyreco og sendt til genanvendelse. 

Evt. spørgsmål til stab.byg.aca@au.dk

Hvor kan jeg få hjælp til printer/kopimaskine og udskrivning?    

Kontakt Arts IT-Support